Общинският съвет прие всички точки от дневния ред на редовното си заседание

13.12.2018
---

Общинският съвет прие всички точки от дневния на редовното си заседание

Редовното си заседание проведе Общински съвет – Сливен днес. На него бяха приети всички заложени точки в дневния ред.

Общинските съветници одобриха предложенията за кандидатстване на Община Сливен по проект „Красива България“. Дейностите, които ще бъдат извършени по този проект са ремонт и монтаж на слънчева система на покрития басейн на ОУ „Елисавета Багряна“, както и подмяна на фасадната дограма и ремонт на покрива на РБ „Сава Доброплодни“.

С 33 гласа „За“ беше прието изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен. „Предложеното изменение касае синхронизирането на Наредбата със Закона за публичните финанси“, заяви при разглеждането на тази точка кметът Стефан Радев.

На сесията днес общинските съветници гласуваха и предложението Областният информационен център да продължи да развива и занапред своята дейност.

И днес беше приета промяна на бюджета на общината за 2018 г. „Изменението, което предлагаме е последно за тази година“, посочи от трибуната кметът Радев.

По думите му промяната е свързана с отпускане на средства за откриване на Социално кафе, както и допълнителни средства за закупуване на апаратура за отчитане на наркотични вещества и алкохол и др.

Беше гласувана и План-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата за 2019 г.

Местният парламент даде съгласие за подкрепа на проект на побратимения на Сливен град Мелитопол по Програма „Местни власти: партньорства за устойчиви градове“, свързан с водоснабдяване и канализация на украинския град.

В рамките на заседанието беше утвърден отчетът за дейността на Комисията по стипендии за 2018 г.

Общинските съветници приеха и изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини, детски ясли и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен. „Изменението касае няколко компонента. Единият е свързан предложение на Прокуратурата да бъдат прецизирани граничните райони. Другият е свързан със синхронизиране на Наредбата с Регламента за защита на личните данни“, допълни Стефан Радев.

И днес бяха приети предложения за продажба на общинско имущество, разпореждане с общинска собственост и отпускане на финансови помощи.

13.12.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен