Съветът за намаляване на риска от бедствия отчете дейността си

19.12.2018
---

На провелото се днес заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия, беше отчетена извършената дейност през 2018 г. На него присъстваха председателят на съвета и кмет на община Сливен Стефан Радев, заместник – кметовете Пепа Чиликова и Румен Иванов, началникът на отдел СУК и секретар на Съвета - инж. Снежана Кънева, главен архитект на общината – арх. Лора Йовчева, ръководители и представители на ведомствата: Районно управление при ОД на МВР, РД ПБЗН, РС ПБЗН, Регионална здравна инспекция, ВиК Сливен, Електроразпределение-ЮГ, Областно пътно управление, Хидро-метеорологичната обсерватория и Общинска охрана и СОТ.

В сравнение с предходни периоди, през 2018 г. са регистрирани по-малко извънредни ситуации в резултат на интензивни валежи, снегонавявания, поледици и ерозийни процеси, застрашаващи имотите на населението и инфраструктурата, сочи направеният отчет.

Неотложни дейности са извършвани в повече от 15 населени места от общината, с което не е допуснато риск за хората и инфраструктурата. Щабът за изпълнение плана за защита при бедствия е изпълнявал своите задачи по защитата и управлението при кризи при добра организация, което се дължи на много добрата координация между Общината, ведомствата, инфраструктурните дружества и дружествата от разчета на плана за защита при бедствия.

Към момента се работи по спечеления от общината проект за укрепване на свлачището в селище Качулка. Общинското ръководство е предприело всички действия за повишаване проектната готовност по укрепване на свлачището, намиращо се над основно училище в с. Сотиря. Изпълнени са инженерно-геоложките проучвания. Предстои възлагане и изпълнение на проект, който ще даде решение за укрепителните мероприятия, а с това ще бъде ликвидиран рискът за децата и сградата.

Язовирите, общинска собственост се поддържат в техническа безопасност. Направените предписания от контролните органи са изпълнени в срок.

Реките и деретата в регулация са обследвани от ежегодната междуведомствена комисия, а плановата програма, изготвена от комисията след огледите, е изпълнена в срок. След извършване на дейностите по възстановяване проводимостта на реките и деретата, укрепването на участъци от диги и брегови ивици, състоянието на водните обекти е нормално и без опасност и риск от наводнения. Дейностите са извършени със средства от общинския бюджет.

Относно състоянието на мостовите съоръжение на територията на общината, предстои възлагане за тяхното обследване.

По думите на инж. Кънева, се наблюдава тенденция към намаляване на постъпващите сигнали, които съдържат невярна или злонамерена информация. Във връзка с това началникът на РУ при ОД на МВР – Сливен главен инспектор Димитър Кикьов коментира, че след стартиралата кампания на полицията за налагане на наказателни постановления, свързани с подаването на подвеждащи сигнали са постигнати добри резултати, и в случай на получени такива в Общината, да бъдат незабавно подавани към оперативните дужурни на полицията, за предприемане на необходимите мерки.

В края на срещата кметът Стефан Радев пожела на присъстващите здраве, светли празници, една по-спокойна и изпълнена с повече позитивизъм Нова година.

19.12.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен