044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. ще се проведе на 28 декември

26.12.2018

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. ще се проведе на 28 декември

На 28.12.2018г. от 9.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г.

Канят се гражданите на Община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

КМЕТ:

СТЕФАН РАДЕВ

линк към проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. :

https://mun.sliven.bg/uploads/8DD3A078DAF0755F3C328AAA6AB06514.pdf


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел.: 044/61 11 12
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.