Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. ще се проведе на 28 декември

26.12.2018

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. ще се проведе на 28 декември

На 28.12.2018г. от 9.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г.

Канят се гражданите на Община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

КМЕТ:

СТЕФАН РАДЕВ

линк към проекта за бюджет на Община Сливен за 2019 г. :

https://mun.sliven.bg/uploads/8DD3A078DAF0755F3C328AAA6AB06514.pdf


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.