Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Общностен център-Сливен организира лятно полудневно училище за деца в предучилищна възраст

13.06.2019

Общностен център-Сливен организира лятно полудневно училище за деца в предучилищна възраст. То ще бъде през юли и август и ще се състои в две групи от по 15 деца на възраст от 5 до 7 години.

Занималнята предлага:

- Осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища;

- Игри в съответствие с предпочитанията на децата;

- Организиране и провеждане на състезания и викторини в края на работата на всяка група;

- Дейности, насочени към преодоляване на изоставането по отношение на придобиването на социални умения.

За заниманията на всяка група ще се изготви цялостна програма. Услугата е напълно безплатна.

Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства-Сливен” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Въпроси и записване към Георги Петров, ръководител на Общностен център-Сливен: 044 667340 и 088 5706065

13.06.2019 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.