Общностен център-Сливен ще направи отчет на дейностите си за последните две години

28.11.2018
---

На 12 декември в Общностен център-Сливен ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представена реализацията на дейностите от края на 2016 г. до декември 2018 г.

Дейностите към проекта са „Ранна интервенция на уврежданията”, „ Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”, „ Формиране и развитие на родителски умения”, „ Семейно консултиране и подкрепа” и „ Здравна консултация”.

Ще бъдат отчетени постигнатите резултати от досегашната работа, с оглед осъществяване целите на проекта. Участниците ще обсъдят дейностите на услугите и подобряване съвместната работа между екипите от специалисти по различните услуги в центъра.

Проектът „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства-Сливен” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

28.11.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен