Център за социална рехабилитация и интеграция търси специалист за длъжността „психолог“

21.08.2019

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Образование по специалността Висше- Специалност „ Психология” бакалавър; магистър

2. Способност за работа в екип;

3. Компютърна грамотност;

4. Нагласа и желание за работа с деца и пълнолетни лица със сензорни и физически увреждания.

5. Опит в работа с деца пълнолетни лица със сензорни и физически увреждания или опит в социалната сфера ще се счита за предимство.

6. Познаване на услугата "Център за социална рехабилитация и интеграция " ще се счита за предимство.

Кандидатите следва да са психически здрави и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Директора на ЦСРИ – кв. „Република” 35;

2. Актуална автобиография;

3. Мотивационно писмо;

4. Декларация за обработка на личните данни на кандидата - по образец – при подаване на документите

5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец -

6. Копие от диплом за завършено висше образование, висше, бакалавър, магистър по съответната специалност;

7. Копие от сертификати /удостоверения/ за придобита допълнителна квалификация, ако притежават такива;

8. Копие от трудова книжка, ако притежават такава.

Място за подаване на документи: Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Сливен кв. Република бл. 35

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9,00-12,00 Ч. И ОТ 13,00-17,00 Ч.

Начален срок за кандидатстване: от 10,00 ч. на 09.септември 2019 г.

Краен срок за кандидатстване: до 17,00 часа на 30 септември 2019 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждане на интервю.

За допълнителна информация:

тел. 044/ 626112 0887835506

ЦСРИ, кв. Република бл. 35

Директор „Център за социална рехабилитация и интеграция” деца и пълнолетни лица със сензорни и физически увреждания

Пепа Димова


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен