Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Сливен за 2020 г. ще се проведе на 30 декември

20.12.2019

Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Сливен за 2020 г. ще се състои на 30 декември в зала „Май“. Началният час е 9 часа.

Канят се гражданите на община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

КМЕТ:

СТЕФАН РАДЕВ

В прикачените файлове можете да се запознаете по-подробно с Проекта за бюджет на Община Сливен за 2020 г. :


Снимки:


Прикачени файлове:

Проект за бюджет на Община Сливен за 2020 г.

Бюджет на Община Сливен за 2020 г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен