Кметът Стефан Радев е лектор в обучение за новоизбрани кметове и общински съветници

30.01.2020
---

Кметът на Сливен Стефан Радев е лектор в специализираното обучение,

което Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организира за новоизбраните кметове и общински съветници на

тема „Съвременно местно самоуправление в България”.

Програмата на форума включва теми, свързани с основните правомощия на

местната власт и взаимодействието между кмета и общинския съвет,

предизвикателствата в предстоящия мандат, първите задачи, пред които се

изправят органите на местното самоуправление и други аспекти на

успешното управление, съобщиха от НСОРБ.

Основният принцип в работата на НСОРБ – партньорството - е заложен и в

модела на обученията. Водещите теми на дискусиите представят кметове с

дългогодишен опит в местната власт: освен Стефан Радев – втори мандат

кмет на община Сливен, Георги Георгиев – пети мандат кмет на община

Тунджа, член на УС на НСОРБ, Георги Димитров – четвърти мандат кмет на

община Карнобат с опит и като общински съветник и член на УС на НСОРБ,

кметът на Поморие Иван Алексиев, който е начело на общината вече трети

мандат, Христина Чолакова – председател на ОС на община Котел и

домакинът Димитър Николов.

Участниците в обучението се запознават със съвременните принципи на

местно самоуправление у нас и Европейския съюз, с основните задължения

на кметовете, моделите за ефективно взаимодействие с общинския съвет и с

централната администрация. По силата на действащи разпоредби на различни

правни актове, днес кметовете имат повече от 800 различни по своя

характер задължения и отговорности, свързани с прилагането на

националните и местни политики.

Новоизбраните кметове и общински съветници ще разискват обстойно със

своите по-опитни колеги както спецификата на основните управленски

процеси, така и конкретни примери от практиката на доайените в местната

власт, които правят работата на общинската администрация по-ефективна, а

резултатите – по-осезаеми за гражданите.

Лекторите представят интересни казуси от своята многогодишен опит и

дават полезни съвети на колегите си от Югоизточния район.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и екипът на

сдружението представят основните аспекти на подкрепа, която всяка от

общините може да получава от Сдружението и водещите принципи при

формиране на единната позиция на българските общини в процеса на

подготовка и приемане на важни стратегически документи и законодателни

актове. Чрез НСОРБ българските общини участват активно в процеса на

разработване на всички политики на национално равнище, в законодателния

процес, в разработването на държавния бюджет. Сдружението представлява

интересите на общините във всички консултативни формати към секторните

министерства и в международен аспект.

Всички теми, включени в програмата на обученията за новоизбрани кметове

и общински съветници, са резултат от проведените от НСОРБ проучвания на

нуждите и мненията на всички български общини.

В обучението, което се провежда в Бургас, участват представители на 33

общини от областите Сливен, Ямбол, Стара Загора и Бургас.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен