Експерти от Сливен и Благоевград се включиха в съвместния уебинар на Местните комисии за борба с трафика на хора в двата града

29.04.2020
---

На 28 април 2020 г., секретарите на Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в Сливен и Благоевград организираха специализиран уебинар на тема „Противодействие и превенция на онлайн сексуална злоупотреба с деца и психологическа подкрепа в условия на извънредно положение”. Целта на инициативата е поддържане, координация и подкрепа на мрежата от специалисти, работещи ежедневно с деца в двата региона.

Във виртуалното събитие взеха участие 60 експерти – педагогически съветници, образователни медиатори, учители, психолози, инспектори Детска педагогическа стая – разузнавачи в сектор „Криминална полиция”, социални работници от отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” и експерти от Център за социална рехабилитация и интеграция и Синя стая.

Лектори в уебинара бяха инспектор Емил Илиев от отдел „Киберпрестъпност” при ГД „БОП“ и клиничният психолог д-р Весела Банова, а модератори Владимир Друмев и Любка Костадинова – секретари на МКБТХ-Сливен и Благоевград.

В рамките на събитието бяха представени актуалните тенденции в престъпността, свързани с сексуалната експлоатация на деца в интернет. По време на уебинара се набелязаха и основни маркери за кризисна интервенция. Бяха представени темите за ранната сексуализация на децата и сексуализираното им поведение онлайн, както и за психологическата принуда в интернет, провокираща страх, изолация и отказ за споделяне при наличието на проблем.

Акцент бе поставен и върху ролята на социалните мрежи, които играят все по-голяма роля в таргетирането на уязвими момичета и момчета онлайн и се използват като инструмент за въвличането им в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция чрез метода „loverboy”.

С цел предоставяне на информация за възможно докладване на всички форми на онлайн сексуална злоупотреба и насилие на деца, беше представен сайта www.cybercrime.bg.

Друг акцент в уебинара беше презентирането на видеоклип „Бдителни родители“, предоставен на МКБТХ–Сливен и Благоевград от Института по социални дейности и практики.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен