Общински фонд „Култура“ - Сливен обявява резултатите от първата си сесия за 2020 г.

25.06.2020
Purva sesiq

Общински фонд „Култура"- Сливен обявява резултатите от първата си сесия за 2020 г.

Управителният съвет на Фонда проведе редовни заседания, на които организира своята работа, свързана с процедурите по технически подбор на проектите (съответствие на подадените документи с административните изисквания), запозна се с постъпилите материали, обосновката, целите, целевите групи, дейностите, етапите на реализация, бюджетните разчети, устойчивостта на резултатите, материалите на рецензентите, екипите за работа и партньорите, и оцени проектите. От общо 15 проекта, бяха одобрени за финансиране 9, на общата стойност 16 хил. лв. Отложените проекти са 2, отхвърлените - 4 .

Одобрените проекти са Публикуване и осъвременяване на сборник, посветен на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. Вносител е РИМ „Д-р Симеон Табаков“, Мария Павлова. Отпусната сума е 2 300лв.

„Аз, Софроний“, театрална постановка. Вносител на проекта е Румен Спасов, опуснатата сума е 1 000лв.

Кураторският проект „Фрагменти VOL.3“, с вносители Бл. Желязкова, Ст. Кънев, Р. Стоева, Ив. Тодорова. Сумата, която се отпуска е в размер на 2 000лв.

Издаване на книга за историята и създаването на с. Самуилово, бита, културата, обичаите и фолклора на населението в него- „Самуилово- духовна култура и фолклор“. Вносител е НЧ „Светлина 1928“, секретар Ел. Василева, а отпуснатата сума е 1 500лв.

Сред одобрените проекти са още издаване на юбилеен албум „160 години НЧ „Зора 1860“- историята в снимки“. Вносител е НЧ „Зора 1860“, секретар Галина Георгиева. Отпуснатата сума е в размер на 2 100 лв.

Издаване на юбилейно издание „Отворена история за училището в село Тополчане“, с вносител ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, директор Николай Калчев. Отпуснатите средства са в размер на 1 000лв.

Издаване на каталог „Живопис- Иван Кънев“, с вносител ХГ „Д. Добрович“, Маргарита Пенева. Отпусната сума – 2 100лв.

Издаване на двуезична книга „Конят и неговите митологични превъплъщения (три антични паметника от колекцията на РИМ- Сливен). Вносител на проекта е Николай Сираков, а отпуснатата сума е в размер на 1 500лв.

Последният одобрен проект е участие на ДТ „Стефан Киров“- Сливен на международния театрален фестивал „Славия“- Белград, Сърбия.

Вносител е ДТ „Стефан Киров“, Радост Костова, а отпуснатата сума е 2 500лв.

Отложените на първата сесия проекти са издаване на монография „Психолозите в културната история на Сливен и Сливенска област (1878 г.-1978г.)“, с вносител доц. д-р. Марияна Няголова и „Изкуството отблизо“, кураторски проект, с вносител Дружество на художниците.

Заглавията на отхвърлените проекти са „Върнах се - приемственост чрез поколенията на сливенски потомци“ - създаване и експониране на разширена творческа изложба. Вносител е фондация „Ахури“.

„Личностите на Сливен - памет и признание“ - мобилна изложба, с вносител СНЦ „Криейтив клуб“.

„Фолклорен маскарад в Сливенско“. Вносител: Фондация „Крайница“ и „Нов прочит на неуспешни поговорки“, улично изкуство под формата на графити, арт инсталация „Стерео Типи“, интерактивна онлайн платформа. Вносител е СНЦ „Крачка напред“.

Протоколът с резултатите беше утвърден на заседание на Общински съвет- Сливен, което се проведе днес, 25 юни.

Авторите на отхвърлените и отложените проекти могат да направят справка при секретаря на УС на Общински фонд „Култура“ - Десислава Куртова, Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ в Община Сливен. Телефон - 0879599054.

След подготовка на документите на одобрените проекти, авторите ще бъдат информирани своевременно и поканени да подпишат договорите за финансиране.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен