Основното училище в с. Крушаре ще бъде преобразувано в обединено

16.12.2020
Uchilishte_Preobrazuvane

Преобразуването на ОУ „Черноризец Храбър“ в с. Крушаре в обединено учебно заведение бе сред точките, получили необходимото одобрение на днешната сесия на Общински съвет-Сливен.

Предложението беше внесено за гласуване от кмета Стефан Радев. „Образованието и младите хора, които се обучават качествено са основният фактор, който може да променя в дългосрочен план света, нашата страна и града ни. Трябва да търсим различни и алтернативни варианти за по-качествено образование“, заяви в подкрепа на предложението си кметът Стефан Радев.

С влизането в сила на Закона за училищното и предучилищното образование беше въведена новата образователна структура обединено училище. В него се обучават ученици от I до X клас, а курсът на обучение им осигурява професионална или профилирана подготовка. Чрез професионалната подготовка учениците придобиват І степен на професионална квалификация или квалификация по част от професия. Преобразуването на училищната структура ще спомогне и за по-доброто обхващане на учениците до завършване на Х клас и ще намали риска от отпадането им от образователната система.

„Във връзка с прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, са необходими допълнителни усилия те да бъдат задържани в училище и да не отпадат от системата по различни причини“, посочи кметът Стефан Радев. Той допълни, че до идеята за преструктуриране на учебното заведение се е стигнало след множество разговори с жители на селото и директора на училището.

„Това е добра тенденция и ще даде възможност на децата от Крушаре и околните села да посещават училище и да не отпадат след завършено основно образование. Ако те завършат десети клас в това обединено училище, те ще могат да продължат своето обучение в професионално училище със същия профил“, заяви още кметът.

Към момента в него се обучават 171 ученици в 10 паралелки от I до VII клас. С преобразуването му в обединено, се предвижда и разкриване на професионална паралелка от 26 ученици по специалност „Текстилно производство”, професия „Работник в текстилното производство”. Завършилите Х клас ученици ще придобият I степен на професионална квалификация и ще могат да продължат образованието си във II степен на гимназиалния етап в професионалните гимназии в град Сливен или да започнат работа по съответната специалност.

Сградата на училището е с необходимия капацитет за преобразуването му в обединено, в дворното пространство има приспособена рампа за ученици със специални потребности. Учебното заведение разполага с 13 класни стаи, включително кабинети по информационни технологии, по химия и кабинет за провеждане на занимания по интереси. Допълнително са на разположение още пет класни стаи, които в момента не се използват. Предвидено е в срок до месец май 2021 г. да се извърши ремонт на една класна стая. Професионалното обучение ще се провежда съвместно от педагогически специалисти от ОУ „Черноризец Храбър“, които имат необходимата квалификация и педагогически специалисти от ПГТО „Добри Желязков“ в гр. Сливен. Предвижда се учебните практики да се провеждат в работилницата на гимназията, като за целта ще бъде сключен договор между двете училища. Транспортът на учениците от с. Крушаре до град Сливен и обратно ще се поеме от бюджета на училището, чрез осигуряване на ученически карти за пътуване по транспортната схема на „Пътнически превози“ ЕООД-Сливен.

Предстои изпращане на предложението за становище в Министерството на образованието и науката.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен