В област Сливен се търсят още 150 преброители

26.05.2021
---

За провеждането на Националното преброяване на населението и жилищния фонд в област Сливен са необходими още близо 150 преброители, съобщи Антон Георгиев, началник на Отдел „Статистически изследвания – Сливен“, на среща с представители на медиите. Срещата се проведе на 26 май в заседателната зала на областната администрация. В нея участваха още председателят на Общинската преброителна комисия – Сливен Валя Радева, главните експерти в Отдел „Статистически изследвания“ Светлана Манолова и Сребрина Ганушева.

Антон Георгиев информира, че при първоначалното набиране на преброители и контрольори, макар и в условията на епидемия, е бил осигурен необходимият им брой. След като преброяването бе отложено за периода от 7 септември до 3 октомври, част от одобрените лица са отказали поетия ангажимент. По тази причина продължава търсенето на кандидати за преброители, предимно за Сливен и Нова Загора. Те трябва да са навършили 18 години, да имат поне средно образование и да не са осъждани. Полезно за работата им, но не задължително условие, е да имат опит в сферата на образованието – учители и възпитатели, в администрацията – областни, общински и други държавни служители, в сферата на финансите, счетоводството, социалното подпомагане, здравеопазването и други.

В периода на преброяването те ще посещават домовете от 18 септември до 3 октомври, във времето от 8,00 до 20,00 часа, включително в събота и неделя. На всеки преброител ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени участъци, в които обикновено живеят около 200 – 250 лица в около 100 – 120 жилища. Ставките за заплащането вече са готови и са публикувани в сайта на НСИ. Един преброител може да заработи средно около 400 лева за един участък при 50 процента електронно преброени. Ако преброи два или три участъка, неговото заплащане ще надхвърли 1000 лева.

Осемнадесетото поред национално преброяване ще се проведе в два етапа. Първият е от 7 до 17 септември, чрез попълване на електронна преброителна карта в интернет. През втория етап от 18 септември до 3 октомври това ще става чрез посещения на преброител в домакинствата. Всички преброители ще са снабдени с предпазни маски и дезинфектанти.

Преброяването осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на нdселението и жилищния фонд на страната. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата. Получените данни ще послужат за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и секторни политики от централните и местните органи на управление. Важно е всеки да участва, защото въз основа на събраните данни се формират публични политики за десетилетия напред, особено в социалната сфера, подчерта Антон Георгиев. Преброяване – 2021 ще протече под мотото „Включи се, защото си важен!“.

Пресцентър Областна администрация


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност