Градска мобилност започва таксуване на още четири улици, включени в Синята зона

15.07.2021
Sinq zona

На 1 август 2021 г., ще бъдат въведени в експлоатация отсечки, включени в Синя зона, намиращи се между ул. „Г.С.Раковски“, ул.“Антим 1“ и ул.“Михаил Колони“, а именно - ул. „Ген. Столетов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Добри Чинтулов“ и ул. „Иван Александър“. Те са включени в Синя зона от нейното създаване, но таксуването започва от 1 август тази година. В тази връзка живущите по постоянен адрес в този район вече могат да подават заявление в Общината за издаване на стикер по образец и да се възползват от преференциалните условия за паркиране, които са следните:

Месечен абонамент за първи автомобил - 10,00 лв.

Месечен абонамент за втори автомобил - 20,00 лв.

Месечен абонамент за трети и всеки следващ автомобил - 30,00 лв.

Годишен абонамент за първи автомобил - 70,00 лв.

Годишен абонамент за втори автомобил - 140,00 лв.

Годишен абонамент за трети и всеки следващ автомобил - 210,00 лв.

Работното време на Синя зона е от 08:30 ч. до 17:30 ч. през работните дни.

Желаещите да се възползват от тези абонаменти трябва да отговарят на следните условия:

1. Жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране;

2. Имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;

3. Лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота;

4. Да ползва автомобил по силата на собственост или друго правно основание;

5. При условие, че лицето ползва автомобил по силата на правно основание, различно от правно основание „собственост“, да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3;

6. Постоянният адрес на собственика или ползвателя на МПС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на МПС в сектори С 2.3 или С.3.

Заявленията се подават в Общината, за издаване на стикер по образец. Към заявлението се представят следните документи:

1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;

2. Свидетелство за регистрация на МПС;

3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен