Важно за регистрацията на кладенци, сондажи, герани, дренажи и други водовземни съоръжения!

24.10.2022
кладенец

Община Сливен уведомява юридическите лица и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 28 ноември могат да регистрират водовземните съоръжения в съответната Басейнова дирекция за управление на водите. Кои съоръжения подлежат на регистрация и къде могат да се подават заявления, вижте в прикачения файл:


Снимки:


Прикачени файлове:

Уведомление за регистрацията на водовземни съоръжения


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност