Общински фонд „Култура“ ще финансира четири проекта от пролетната си сесия

17.03.2023
Obshtinsky fond Kultura

Общо четири проекта от пролетната сесия на Общински фонд „Култура“ получиха одобрение за финансиране. Проектните предложения бяха разгледани и гласувани на заседание на Управителния съвет на Фонда.

Право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона.

Преиздаване на историческия роман на Цончо Родев „Тътени“, е сред одобрените проекти. Вносител е Издателство „Фабер – принт“ ООД, представлявано от Генчо Генчев. Финансовата подкрепа от Фонда е в размер на 4 000 лв.

Вторият одобрен проект касае отбелязване на 100 години от рождението на живописеца Генко Генков. Вносител е Художествената галерия „Димитър Добрович“ в Сливен, представлявана от Маргарита Пенева – директор. Отпуснатата сума за проекта е 3 000 лв.

Антология „Завинаги в сърцето“, сборник от избрани поетически творби от проведените пет конкурса, свързани със село Ичера и сливенския край, е третият проект, който ще получи финансова подкрепа. Вносител е НЧ „Зора 1872“, с. Ичера, представлявано от председателя на читалището - Велин Белчев. Проектът ще бъде подкрепен със сумата от 1 500 лв.

Одобрение за финансиране получи и Първи национален конкурс – надпяване „Славеи пеят край Сливен“. Вносител е НЧ „Христо Ботев 1897“ в Сливен, представлявано от Иван Благоев – председател. Инициативата ще бъде подкрепена от Фонда с 4 500 лв.

Общата стойност на одобрените проекти възлиза на 13 000 лв.

В дневния ред на заседанието на Управителния съвет бе включено и приемане на бюджета на Фонда за 2023 г. Той е в размер на близо 61 хил. лв.

В рамките на заседанието два проекта бяха отложени. Те си запазват правото на повторно кандидатстване. Това са - Изложба: „Под знака на свещеното“ (Сакрална топография на Сливенско), вносител доц. д-р Владимир Демирев -координатор към Регионален академичен център – Сливен към БАН и отпечатване на сборник от Национална научна конференция, посветена на 200–годишнината от рождението на Добри Чинтулов – с вносител РИМ „Д-р Симеон Табаков“- Сливен, представляван от Николай Сираков- директор.

Два от внесените проекти не бяха допуснати за гласуване поради непълен комплект от документи – „Реставрация на икони от иконостаса на храм „Св. Троица“, кв. Речица, вносител Йоан Попов и „Пленер Сливен 2023“, вносители Дружество на художниците – Сливен, представлявано от Румен Спасов.

Предстои решенията на Управителния съвет да бъдат внесени за гласуване и утвърдени на следващата редовна сесия на Общински съвет-Сливен.

За подробна информация вносителите на проекти могат да направят справка в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” на Община Сливен, при секретаря на Фонда. Телефони за контакт: 044/611-221; 0879 59 90 54


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност