Започва ремонт на знакови туристически обекти в Сливен – на лифта, на къщите на Добри Чинтулов и Хаджи Димитър и др.

12.06.2023
Започва ремонт на знакови туристически обекти в Сливен – на лифта, на къщите на Добри Чинтулов и Хаджи Димитър и др.

Община Сливен започва възстановителни дейности и реставрация на емблематични обекти в Сливен, които са недвижими културни ценности от национално значение. Те са част от интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в община Сливен. Началото бе дадено днес със символична първа копка в Къщата-музей на Добри Чинтулов, която е сред включените обекти.

„Проектът беше подготвян дълго време и се радвам, че вече започват реалните дейности. Част от обектите са с национално значение, а най-големият е въжената линия, който е и по-сложен заради комбинираното финансиране. Това са важни и емблематични за нашия град обекти и трябва да направим всичко възможно, за да ги съхраним за поколенията след нас“, каза кметът Стефан Радев. Той призова изпълнителите, надзора и всички участници в строителния процес да бъдат максимално концентрирани, за да приключат дейностите качествено и в срок.

Общата цел на проекта е „Разработване и маркетиране на цялостен, интегриран и жизнеспособен туристически продукт на Община Сливен със значителен туристически потенциал, привличащ голям брой посетители за осигуряване на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното наследство.“

Проектът включва възстановяване, консервация и реставрация на Къщите-музеи на Добри Чинтулов, на Хаджи Димитър, Музея на сливенския бит и Държавната сукнена фабрика, около които ще бъде извършено благоустрояване. Предвидено е и обособяване на туристически информационен център в сградата на Община Сливен и възстановителни и реставрационни работи на крепостта „Туида“.

За тези обекти, както и за останалите подразделения на Регионален исторически музей – Сливен, са предвидени също така средства за обзавеждане и оборудване и дигитализация на фондовете. Ще бъде създадена дигитална карта и интерактивен модел с всички културни и исторически забележителности на територията на община Сливен.

Проектът „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ се финансира комбинирано с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Също така - по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-6.002-0015-C01/26.11.2020 и с финансов инструмент от „Фонд за устойчиви градове“ по договор за финансиране 20F 000763/24.06.2020. Общият бюджет за цялостната реализация е в размер на 9 605 288,41 лв. От тях, безвъзмездната финансова помощ, е в размер на 5 047 038,41 лв. Останалите - 4 558 250,00 лв., са финансов инструмент под формата на кредит при изключително облекчени условия, благодарение на използване на структурните фондове на ЕС.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност