Сливен ще бъде домакин на Национална конференция, посветена на образованието по физика и дигиталните технологии

11.06.2024
Съюз на физиците в България

От 13 до 16 юни в Сливен ще се проведе ежегодната 52-ра Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Образованието по физика и дигиталните технологии“ (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK.html). Конференцията се организира от Съюза на физиците в България (СФБ), Министерството на образованието и науката, фондация „Еврика“, Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и Община Сливен. Форумът ще протече в конферентния център на Хотелски комплекс „Национал Палас“. Медийни партньори са БТА, Национално издателство „Аз-Буки“, сп. „Светът на физиката“ и интернет сайтовете НаукаOFFNews и MediaBricks.bg.

Конференцията е ежегоден национален форум, на който се срещат учители и експерти по физика от областта на средното образование, преподаватели в университети, научни изследователи и представители на институциите, които се нуждаят от кадри в областта на научните изследвания и техните приложения в областите на иновациите, технологиите и националната икономика. Темата на конференцията „Образованието по физика и дигиталните технологии“ бе избрана и уточнена след обсъждания в Управителния съвет на Съюза на физиците в България и на избрания Национален организационен комитет.

Темата е актуална поради политиките за насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението, дейности за подобряване на квалификацията на учителите в тази област и предоставяне на по-голям избор от ресурси – виртуална учебна среда в различни платформи и дигитални пространства, подходящо оборудване и интернет. Учителите се учат да подбират и използват ресурси, но нараства броят на тези, които ги създават сами.

Обучението по физика в електронна среда изцяло се осъществи по време на пандемията от Covid-19. Това беше предизвикателство към учителите за използването на подходящи стратегии и подходи в новата образователна среда, с които да се постигнат образователните цели. В резултат от това учителите по физика развиха дигиталните си компетентности и придобиха опит за организиране на учебния процес в дигитална среда, за използване на електронни ресурси, за насърчаване на самостоятелното учене, за осъществяване на обратна връзка чрез електронни тестове за контрол и оценка на знанията. По данни на анкети учителите по физика са сред най-успешно адаптиралите се към новите условия и след пандемията уверено продължават да използват дигиталните технологии за разширяване на възможностите за по-добро взаимодействие с учениците. Използват се нови интерактивни методи и средства за визуализация, виртуален учебен експеримент, видеодемонстрации, електронно управление на учебния процес, знакови и графични изображения, което подобрява разбирането на учебния материал и засилва мотивацията на учениците за учебна дейност.

В сборниците от Националните конференции по физика се наблюдава непрекъснато нарастване на докладите, свързани с използване на дигиталните технологии, независимо от темата на конференцията, което показва интерес към подпомагането на обучението чрез дигитални ресурси и развиване на дигиталните умения на учителите по физика.

Официалното откриване на конференцията ще се състои на 13 юни, четвъртък от 14 часа в зала „Галерия“ на конферентния център на комплекса. При откриването на конференцията ще бъдат връчени и наградите по физика „Акад. Матей Матеев“ на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ за учители с най-голям принос при откриването и развитието на млади таланти в областта на физиката и астрономията и за постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда.

Наградата „За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на физиката“ се присъжда на Павлина Георгиева – старши учител по физика и астрономия в МГ „Д-р Петър Берон“ в гр. Варна и на Нели Михайлова – старши учител в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Наградата „За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда“ се присъжда на Пенка Василева – старши учител от СУ „Хаджи Мина Пашов“ – Сливен.

Програмата на конференцията (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK/51NK- Programa.pdf) ще продължи с доклади на Наталия Митева, зам.-министър на МОН и д-р Светла Петрова от Института за изследвания в образованието.

По традиция всяка година по време на Националните конференции на СФБ се изнасят в популярна за широката публика форма поканени публични лекции за Нобеловата награда по физика през изтеклата година и по-важни въпроси, свързани с темата на конференцията.

Нобеловата награда по физика за 2023 г. ще бъде представена от чл.-кор. Александър Драйшу – председател на СФБ, а Нобеловата награда по химия за 2023 г. – от проф. д.фз.н. Евгения Вълчева – зам.-председател на СФБ. Първия български учебник по физика на Найден Геров ще представи доц. д-р Мая Гайдарова по повод 175-годишнината от издаването му.

От 14 до 16 юни конференцията ще продължи работата си в зала „Галерия, където в секциите „Средно образование“ и „Висше образование“ ще бъдат представени пленарни, секционни и постерни доклади, включително на студенти в отделните направления на конференцията.

В рамките на конференцията, със съдействието на фондация „Еврика“, на 14 и 15 юни в зала „Графити“ на Конферентния център ще бъде проведена и традиционната Младежка научна сесия на тема „Физиката и светът на технологиите“, която включва следните компоненти:

- Компютърни презентации (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK/5NK-MS-Programa.pdf);

- Национален конкурс за есе (за ученици и студенти) на тема „Физиката в моето (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK/КЛАСИРАНЕ_ЕСЕ_2024.pdf);

- Национален онлайн фотоконкурс (за ученици гимназиален етап и за студенти) на тема: „Физика, хармония и феномени в природата“ (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/52NK/24ФК-резултати.pdf).

В програмата на конференцията е включена и „Работилница за ЕкоИдеи“ от ученици от средните училища в страната.

В заключителната част ще бъде проведена дискусия на тема: „Дигиталните технологии в обучението по физика – възможности и перспективи“ с водещи: проф. д-р Желязка Райкова и доц. д-р Мая Гайдарова.

Снимка: Internet


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност