Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Информация по приложение 2 за ИП "Изграждане на газоснабдителна станция с пълначно на бутилки за пропан-бутан, № 14275.610.459, с. Гавраилово"
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 13:33:01, размер на файла: 904.99kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на собствен водоизточник за нуждите на предприятие за имитиращи продукти, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 юли 2018 г., размер на файла: 296.22kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП РПИП за обособената територия, обслужвана от ВиК ООД
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., размер на файла: 1.08MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Разширение и преустройство на съществуващо предприятие за месодобив и месопреработка на Хеликом ООД, в землището на с. Гергевец
[ Дата на публикуване: 05 юни 2018 г., размер на файла: 310.94kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП изграждане на рибарник в имот № 0310360 в землището на с. Блатец, община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 май 2018 г., размер на файла: 249.99kB ]

Информация по Приложение 2 за разширение на ветропарк Бяла
[ Дата на публикуване: 06 март 2018 г., размер на файла: 0.99MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на автомобилна писта
[ Дата на публикуване: 16 януари 2018 г., размер на файла: 685.30kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Преустройство на съществуваща свинеферма във ферма за гушене на патици
[ Дата на публикуване: 14 декември 2017 г., размер на файла: 286.99kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци Сливен
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2017 г., размер на файла: 2.20MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на пристройка към съществуващ плетачен цех, помпена станция и парокотелна централа и позициониране на нов парен котел
[ Дата на публикуване: 25 септември 2017 г., размер на файла: 13.26MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Премахване на прелезите и изграждане на надлези подлез за железопътния участък Пловдив Бургас
[ Дата на публикуване: 14 септемри 2017 г., размер на файла: 2.92MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на един тръбен кладенец за самостоятелно питейно битово водоснабдяване на бутикова винарна и противопожарни нужди
[ Дата на публикуване: 08 август 2017 г., размер на файла: 187.52kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на кланичен пункт и мини мандра в с. Панаретовци
[ Дата на публикуване: 12 юли 2017 г., размер на файла: 457.26kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Предприятие за преработка на селскостопанска и животинска продукция
[ Дата на публикуване: 10 юли 2017 г., размер на файла: 513.40kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на трайни насаждения от череши на площ 199 дка в имот 67338.832.82 в град Сливен
[ Дата на публикуване: 06 юли 2017 г., размер на файла: 847.49kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на трайни насаждения от череши на площ 199 дка в имот 67338.832.82 в град Сливен
[ Дата на публикуване: 06 юли 2017 г., размер на файла: 835.09kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Ремонт и преустройство на съществуващи сгради за нуждите на цех за производство на пелети в землище на с. Блатец
[ Дата на публикуване: 26 юни 2017 г., размер на файла: 144.10kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на специализирана болница за рехабилитация и медицински център в землище на с. Ковачите
[ Дата на публикуване: 20 юни 2017 г., размер на файла: 211.34kB ]

Информация по приложение 2 за ИП преработка на пластмасови отпадъци от ПВЦ дограма в пластмасови тръби и изделия за бита
[ Дата на публикуване: 25 май 2017 г., размер на файла: 1.34MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на лозов масив в землището на с. Чокоба изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване
[ Дата на публикуване: 05 май 2017 г., размер на файла: 205.55kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Предприятие за преработка на мляко и производство на индийски млечни продукти и традиционни индийски сладки
[ Дата на публикуване: 18 април 2017 г., размер на файла: 4.18MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на съоръжения и оборудване както и складова и климатизирана сграда за нуждите на овощните градини от череши кайсии праскови и ябълки в землището на с.Глуфишево
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2017 г., размер на файла: 258.33kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване в землището на село Ковачите
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2017 г., размер на файла: 759.43kB ]

Информация по Приложение № 2 за ИП Изграждане на капково напояване на трайни насаждения, землище на с. Злати войвода
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2016 г., размер на файла: 568.14kB ]

Информация по Приложение № 2 за ИП „Преструктуриране и конверсия на лозя в землище на с. Ковачите. Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване’’ в имоти с идентификатор 37530.44.1000 и идентификатор 37530.45.1 в землището на с. Ковачите, община Сливен.
[ Дата на публикуване: 07 септември 2016 г., размер на файла: 339.67kB ]

Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС за ИП Въвеждане на дейност по оползотворяване на горими отпадъци за получаване на топлинна енергия в предкамерна скарна пещ към ЕК 2 на Топлофикация Сли
[ Дата на публикуване: 16 август 2016 г., размер на файла: 3.87MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на сондажи за водовземане за обект Цех за преработка на плодове, зеленчуци и грозде в с. Голямо Чочовени
[ Дата на публикуване: 11 август 2016 г., размер на файла: 250.90kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП изграждане на кравеферма фотоволтаична централа закупуване на оборудване и земеделска техника в имот 001757 в с. Глуфишево
[ Дата на публикуване: 10 август 2016 г., размер на файла: 348.53kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти в имот 67338.603.295, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 09 август 2016 г., размер на файла: 5.68MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП изграждане на инсталация за преработка на болнични отпадъци
[ Дата на публикуване: 03 август 2016 г., размер на файла: 16.77MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на учебна сграда и градина
[ Дата на публикуване: 25 юли 2016 г., размер на файла: 148.29kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изгражданене на сондажен кладенец за технически цели за обект Автомивка към бензиностанция на Лукойл, бул. "Цар Симеон" 36
[ Дата на публикуване: 05 юли 2016 г., размер на файла: 1.22MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда обор в склад за съхранение на продукция и селскостопанска техника, изграждане на сондажи и поставяне на система за капково напояване
[ Дата на публикуване: 22 юни 2016 г., размер на файла: 1.27MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сливи, праскови и череши в местност Сливенски кър
[ Дата на публикуване: 14 април 2016 г., размер на файла: 657.79kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на трасе за подземен газопровод с общ дължина 1887.40 м. в землището на град Сливен
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2016 г., размер на файла: 1.34MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на комплексна автоснабдителна станция
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2016 г., размер на файла: 253.92kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на цех за преработка на плодове, зеленчуци и ядки в ПИ 67338.603.176, собственост на "Миндеви и Сие" ООД
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2016 г., размер на файла: 16.60MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Цех за преработка на биошипки
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2016 г., размер на файла: 211.53kB ]