Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Контакти

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

КМЕТ - СТЕФАН РАДЕВ
Тел.: 044/663 166; 044/611 106
E-mail: kmet@sliven.bg
Повече информация...

ЗАМ.-КМЕТ - РУМЕН ИВАНОВ
Тел.: 044/662 367; 044/611 103
E-mail: rivanov@sliven.bg
Повече информация...

ЗАМ.-КМЕТ - СТОЯН МАРКОВ
Тел.: 044/611 232
E-mail: smarkov@sliven.bg
Повече информация...

ЗАМ.-КМЕТ - ПЕПА ЧИЛИКОВА
Тел.: 044/662 673; 044/611 102
E-mail: chilikova@sliven.bg
Повече информация...

ЗАМ.-КМЕТ - ЛЮБОМИР ЗАХАРИЕВ
Тел: 044/611 376
E-mail: lzahariev@sliven.bg
Повече информация...

СЕКРЕТАР - ВАЛЯ РАДЕВА
Тел.: 044/662 210; 044/611 215
E-mail: sekretar@sliven.bg
Повече информация...

ОБЩИНА СЛИВЕН

гр. Сливен
бул. "Цар Освободител" № 1

Централа
Тел.: 044/611 100
E-mail: kmet@sliven.bg

Пресслужба
Тел.: 044/611 107; 044/611 149
E-mail: press.sliven@gmail.com

Въпроси свързани със съдържанието на сайта

По всички въпроси, засягащи съдържанието на сайта www.sliven.bg пишете на адрес: rkutkarska@sliven.bg