Община Сливен

ЦЕНТРАЛА

Телефон: 044/611 100


КМЕТ

СТЕФАН РАДЕВ

Телефон: 044/663 166; 044/611 106

Имейл: kmet@sliven.bg

Повече информация...


ЗАМ.-КМЕТ

РУМЕН ИВАНОВ

Телефон: 044/662 367; 044/611 103

Имейл: rivanov@sliven.bg

Повече информация...


ЗАМ.-КМЕТ

СТОЯН МАРКОВ

Телефон: 044/611 232

Имейл: smarkov@sliven.bg

Повече информация...


ЗАМ.-КМЕТ

ПЕПА ЧИЛИКОВА

Телефон: 044/662 673; 044/611 102

Имейл: chilikova@sliven.bg

Повече информация...


ЗАМ.-КМЕТ

ЛЮБОМИР ЗАХАРИЕВ

Телефон: 044/611 376

Имейл: lzahariev@sliven.bg

Повече информация...


СЕКРЕТАР

ВАЛЯ РАДЕВА

Телефон: 044/662 210; 044/611 215

Имейл: sekretar@sliven.bg

Повече информация...


Централа

Телефон: 044/611 100

Имейл: kmet@sliven.bg


Пресслужба

Телефон: 044/611 107; 044/611 149

Имейл: press.sliven@gmail.com


Администратор на уеб сайта

По всички въпроси, засягащи съдържанието на сайта https://mun.sliven.bg/ пишете на адрес: rkutkarska@sliven.bg

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен