Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Контакти

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

КМЕТ - СТЕФАН РАДЕВ
Тел.: 044/ 663166; 044/ 611106
E-mail: kmet@sliven.bg
Повече информация...

ЗАМ.-КМЕТ - РУМЕН ИВАНОВ
Тел.: 044/ 662367; 044/ 611103
E-mail: rivanov@sliven.bg
Повече информация...

ЗАМ.-КМЕТ - СТОЯН МАРКОВ
Тел.: 044/ 611232
E-mail: smarkov@sliven.bg
Повече информация...

ЗАМ.-КМЕТ - ПЕПА ЧИЛИКОВА
Тел.: 044/662673; 044/611102
E-mail: chilikova@sliven.bg
Повече информация...

СЕКРЕТАР - ВАЛЯ РАДЕВА
Тел.: 044/ 662210; 044/ 611215
E-mail: sekretar@sliven.bg
Повече информация...

ОБЩИНА СЛИВЕН

гр. Сливен
бул. "Цар Освободител" № 1

Тел.: 044/ 611100 - Централа
E-mail: kmet@sliven.bg

Тел.: 044/ 611107 – Пресслужба
         044/ 611149

E-mail: press.sliven@gmail.com

Въпроси свързани със съдържанието на сайта

По всички въпроси, засягащи съдържанието на сайта www.sliven.bg пишете на адрес: rkutkarska@sliven.bg