044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

Общински фирми

Регистър за общинските предприятия на Община Сливен


ОП "Общински пазари"

ОП "Земеделие, гори и водни ресурси"

ОП "Градска мобилност"

ОП "Озеленяване и гробищни паркове"


Регистър на търговските дружества с общинско участие


„Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД

„Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД

„Дентален център – 1 Сливен” ЕООД

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Сливен” ЕООД

„Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД

„Обреден комплекс” ЕООД

„Общинска охрана и СОТ – Сливен”

„Пътнически превози” ЕООД

„Комунални услуги” ЕООД

„Фарма Сливен” ЕООД

„Дезинфекционна станция - Сливен” ЕООД

„Инвест Комплекс” ЕООД

„Общински пазари - Сливен” ЕООД

„Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД

„Ера-Груп” ООД

„Телевизия - Сливен” АД

„Общинска банка” АД

„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД

„Демеа Инвест” АД

„Еко Инженеринг” ООД

„Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински” - Сливен” АД

„Ветро-парк” ООД

„Дружество за заетост” ООД

„Овощен разсадник” АД

„Газоснабдяване - Сливен” АД