Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Архив - Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК


НОЕМВРИ 2019

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-588 от 15.10.2019 г. за издадена заповед №РД-15-2486 от 15.10.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2019 г., 09:50:07, размер на файла: 199.14kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод уведомление изх.№6600-189(1) от 30.09.2019г. за започване на процедура по чл.195 – чл.197 от ЗУТ
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2019 г., 16:45:43, размер на файла: 373.80kB ]

ОКТОМВРИ 2019

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2316 от 18.09.2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на Кoнда Стоянов Господинов
[ Дата на публикуване: 28 октомври 2019 г., 15:49:00, размер на файла: 108.17kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-551 от 02.09.2019 г. за издадена заповед №РД-15-2237 от 02.09.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г., 10:21:29, размер на файла: 96.16kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-703 от 24.09.2019г. за издадена заповед №РД 15-2337 от 20.09.2019г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 15:01:46, размер на файла: 117.78kB ]

СЕПТЕМВРИ 2019

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2183 от 23.08.2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на Къню Господинов Стоянов
[ Дата на публикуване: 26 септември 2019 г., 11:13:00, размер на файла: 61.35kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-653 от 04.09.2019г. за издадена заповед №РД-15-2240 от 03.09.2019г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 септември 2019 г., 15:05:34, размер на файла: 104.11kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-438 от 21.08.2019 г. за издадена заповед №РД-15-2164 от 21.08.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 септември 2019 г., 09:34:10, размер на файла: 101.32kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-554 от 05.08.2019г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 14:36:23, размер на файла: 107.17kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-655 от 09.09.2019г. за издадена заповед № РД 15-2253 от 04.09.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 септември 2019 г., 09:25:06, размер на файла: 156.50kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-437 от 07.08.2019 г. за издадена заповед №РД-15-2059 от 07.08.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 септември 2019 г., 14:47:25, размер на файла: 97.92kB ]

АВГУСТ 2019

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод обявление изх.№ОРД 03-474 от 10.07.2019г. за издадено разрешение за строеж №183 от 10.07.2019 г. на Главният архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 август 2019 г., 16:53:39, размер на файла: 105.13kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-1934 от 17.07.2019г. на Кмета на Община Сливен, с която наследниците на Донка Танева Илиева придобиват собственост върху УПИ II, кв.4, с. Гергевец, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 16:34:54, размер на файла: 94.61kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1135 от 17.04. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Генчо Неделчев Караманов да придобият собственост до 1000 кв.м от имот в м. „Пиличарника“, землище с.Струпец, общ.Сливен
[ Дата на публикуване: 12 август 2019 г., 11:17:17, размер на файла: 86.18kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1134 от 17.04. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Стефанка Желева Тянкова да придобият собственост до 1000 кв.м от имот в м. „Пиличарника“, землище с.Струпец, общ.Сливен
[ Дата на публикуване: 12 август 2019 г., 11:15:52, размер на файла: 88.19kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1129 от 17.04. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Пенка Динева Славова да придобият собственост до 1000 кв.м от имот в м. „Пиличарника“, землище с.Струпец, общ.Сливен
[ Дата на публикуване: 12 август 2019 г., 11:13:45, размер на файла: 87.13kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1128 от 17.04. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Тодор Христов Тенев да придобият собственост до 1000 кв.м от имот в м. „Сълкъмите“, землище с.Струпец, общ.Сливен
[ Дата на публикуване: 12 август 2019 г., 11:11:02, размер на файла: 87.50kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1127 от 17.04. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Неделчо Иванов Калайков да придобият собственост до 1000 кв.м от имот в м. „Пиличарника“, землище с.Струпец, общ.Сливен
[ Дата на публикуване: 12 август 2019 г., 11:09:45, размер на файла: 87.19kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1125 от 17.04. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Димитър Ганев Димитров да придобият собственост до 1000 кв.м от имот в м. „Пиличарника“, землище с.Струпец, общ.Сливен
[ Дата на публикуване: 12 август 2019 г., 11:08:34, размер на файла: 85.73kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-360 от 16.07.2019 г. за издадена заповед №РД-15-1915 от 16.07.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 август 2019 г., 09:54:47, размер на файла: 97.05kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена заповед № РД-15-1872 от 09.07.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 11:03:06, размер на файла: 96.75kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-1834 от 03.07.2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ЙОРДАН КОЛЕВ ФЪРЧАНОВ
[ Дата на публикуване: 01 август 2019 г., 15:48:03, размер на файла: 100.68kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-355 от 02.07.2019 г. за издадена заповед №РД-15-1829 от 02.07.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 август 2019 г., 11:44:44, размер на файла: 95.99kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-422 от 19.06.2019г. за издадена заповед №РД-15-1686 от 07.06.2019г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 август 2019 г., 10:42:37, размер на файла: 96.92kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод обявление изх.№ОРД 03-156 от 05.03.2019г. за издадена виза за проектиране от 22.02.2019 г. от Главният архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 август 2019 г., 10:40:26, размер на файла: 92.84kB ]

ЮЛИ 2019

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-391 от 22.04.2019г. за издадена заповед №РД-15-1161 от 19.04.2019г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 30 юли 2019 г., 09:45:11, размер на файла: 146.93kB ]

Обявлениe във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-446 от 25.06.2019г. за издадена заповед № РД-15-1780 от 25.06.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 юли 2019 г., 08:38:34, размер на файла: 97.91kB ]

Обявлениe във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-323 от 26.06.2019 г. за издадена заповед №РД-15-1792 от 26.06.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 юли 2019 г., 16:27:55, размер на файла: 104.45kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-324 от 07.06.2019 г. за издадена заповед №РД-15-1960 от 07.06.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 юли 2019 г., 16:24:50, размер на файла: 97.99kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена заповед № РД-15-1658 от 03.06.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 юли 2019 г., 16:01:26, размер на файла: 98.61kB ]

ЮНИ 2019

Обявлениe във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-353 от 22.05.2019 г. за издадена заповед №РД-15-1593 от 20.05.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 юни 2019 г., 10:27:28, размер на файла: 117.15kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-752от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Пенко Иванов Ненчев да придобият собст
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:48:40, размер на файла: 93.04kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-743 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Васил Григоров Петров да придобият со
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:46:19, размер на файла: 94.09kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-742 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Господин Андонов Василев да придобият
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:45:01, размер на файла: 92.31kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-741 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Васил Маринов Демирев да придобият со
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:43:40, размер на файла: 92.48kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-737 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Васил Иванов Данев да придобият собст
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:42:25, размер на файла: 94.06kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-736 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Христо Куртев Христов да придобият со
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:41:08, размер на файла: 94.72kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-731 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Спас Димитров Андонов да придобият со
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:37:52, размер на файла: 92.00kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-729 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Кольо Костов Стойков да придобие собственост до 1000
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:21:37, размер на файла: 92.64kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-728 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Георги Петров Кокошаров да придобият
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:20:14, размер на файла: 94.38kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-720 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Иван Димитров Колев да придобият собс
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:18:45, размер на файла: 92.55kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-718 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Илия Рашев Илиев да придобият собстве
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:05:59, размер на файла: 93.94kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-716 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Иван Цонев Иванов да придобият собств
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:04:27, размер на файла: 93.39kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-707 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Киро Георгиев Иванов да придобият соб
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:03:02, размер на файла: 93.58kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-706 от 14.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Курти Христов Георгиев да придобият
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:01:38, размер на файла: 94.59kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-705 от 14.03. 2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Конди Георгиев Петров да придобият с
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 13:47:06, размер на файла: 94.10kB ]

Обявлениe във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-405 от 10.06.2019 г. за издадена заповед № РД-15-1687 от 07.06.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 12:15:24, размер на файла: 105.31kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-573 от 06.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Донка Петрова Пашова да придобие собственост върху им
[ Дата на публикуване: 20 юни 2019 г., 16:42:22, размер на файла: 93.96kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-566 от 06.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Атанас Василев Спасов да придобият с
[ Дата на публикуване: 20 юни 2019 г., 16:38:16, размер на файла: 92.93kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-565 от 06.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Никола Тодоров Димов да придобият соб
[ Дата на публикуване: 20 юни 2019 г., 16:36:31, размер на файла: 92.20kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-563 от 06.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Динко Тодоров Динков да придобият соб
[ Дата на публикуване: 20 юни 2019 г., 16:34:44, размер на файла: 92.61kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-562 от 06.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Тодор Димитров Биринджиев да придобия
[ Дата на публикуване: 20 юни 2019 г., 16:31:27, размер на файла: 91.79kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод обявление изх.№ОРД 03-314 от 07.05.2019г. за издадено разрешение за строеж №114 от 03.05.2019 г. на Главният архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 юни 2019 г., 16:46:04, размер на файла: 108.19kB ]

Обявлениe във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-237 от 22.05.2019 г. за издадена заповед №РД-15-1602 от 22.05.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 юни 2019 г., 14:44:01, размер на файла: 102.58kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-1648 от 31.05. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на СЪБИ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
[ Дата на публикуване: 13 юни 2019 г., 09:52:54, размер на файла: 100.74kB ]

Обявлениe във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-229 от 04.04.2019 г. за издадена заповед №РД-15-895 от 04.04.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 юни 2019 г., 09:08:46, размер на файла: 119.42kB ]

Обявлениe във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-319 от 09.05.2019 г. за издадена заповед № РД-15-1518 от 08.05.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 юни 2019 г., 15:33:25, размер на файла: 98.37kB ]

Обявлениe във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-272 от 17.04.2019 г. за издадена заповед №РД-15-1088 от 16.04.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 юни 2019 г., 10:23:41, размер на файла: 105.18kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-1533 от 10.05.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява...
[ Дата на публикуване: 10 юни 2019 г., 14:46:29, размер на файла: 96.67kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-311 от 07.05.2019 г. за издадена заповед № РД-15-1449 от 07.05.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 юни 2019 г., 10:33:36, размер на файла: 59.80kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод обявление изх. № ОРД 03-215 от 27.03.2019 г. за издадено разрешение за строеж № 67 от 27.03.2019 г. на Главният архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 05 юни 2019 г., 16:18:18, размер на файла: 98.46kB ]

МАЙ 2019

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-652 от 13.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Христо Георгиев Шейтанов...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 12:13:47, размер на файла: 87.96kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-616 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Киро Желязков Матев...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 12:11:45, размер на файла: 85.86kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-614 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Петър Иванов Марков...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 12:10:05, размер на файла: 84.88kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-612 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Тодор Тодоров Йорданов...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 12:08:23, размер на файла: 86.81kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-604 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Стефанка Стефанова Дечева...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 12:06:47, размер на файла: 86.10kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-602 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Господин Колев Георгиев...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 12:04:55, размер на файла: 87.14kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-589 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Димитър Момчилов Момчилов...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 12:03:04, размер на файла: 87.14kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-586 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Стойно Атанасов Андреев...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 12:01:22, размер на файла: 86.62kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-580 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Мими Георгиева Георгиева...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 11:59:45, размер на файла: 87.24kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-577 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Диан Юрeв Хаджимосков...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 11:58:03, размер на файла: 88.80kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-576 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Георги Енев Георгиев...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 11:55:48, размер на файла: 86.69kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-572 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Димо Петров Манчев...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 11:53:23, размер на файла: 87.30kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-570 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Даньо Добрев Минчев...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 11:51:47, размер на файла: 87.21kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-568 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Слав Янков Раданчев...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 11:50:06, размер на файла: 87.94kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-564 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Юри Маломиров Хаджимосков...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 11:36:03, размер на файла: 88.39kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-603 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Недю Желев Недев...
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 10:54:18, размер на файла: 87.09kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 ог АПК за издадени заповеди № РД 15-481 от 28.02.2019 г. и № РД 15-487 от 01.03.2019 г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 28 май 2019 г., 09:44:17, размер на файла: 110.71kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-989 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Тяна Желязкова Стоянова...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:34:39, размер на файла: 87.31kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-983 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Кръстьо Петров Кръстев...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:33:10, размер на файла: 87.58kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-971 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Йордан Димитров Златев...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:31:37, размер на файла: 86.09kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-998 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Йордан Йорданов Йорданов...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:29:55, размер на файла: 86.21kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-968 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Гендо Георгиев Гендов...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:28:13, размер на файла: 85.64kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-964 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Иван Стефанов Лошев...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:22:30, размер на файла: 86.66kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-958 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Въльо Йорданов Вълев...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:19:12, размер на файла: 86.63kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-953 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Костадин Георгиев Костадинов...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:17:07, размер на файла: 84.81kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-942 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Петър Георгиев Янев...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:15:23, размер на файла: 86.03kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-952 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Кера Петрова Павлова...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 16:00:44, размер на файла: 85.02kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1007 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Йордан Йорданов Пейчев...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:59:01, размер на файла: 87.45kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1050 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Михаил Иванов Доброджалиев...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:57:18, размер на файла: 88.08kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1042 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Йордан Иванов Мундров...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:51:43, размер на файла: 85.38kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1041 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Димитър Щилиянов Комитов...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:49:57, размер на файла: 86.65kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1021 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Марин Добрев Пеев...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:48:18, размер на файла: 86.04kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1025 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Иван Вълев Иванов...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:46:21, размер на файла: 84.76kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1024 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Руси Стоянов Русев...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:44:33, размер на файла: 86.71kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1028 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Гендо Георгиев Гендов да придобие...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:28:14, размер на файла: 85.35kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1022 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Стайко Михайлов Стайков...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:26:20, размер на файла: 85.80kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1010 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Райко Генов Ненков...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:24:38, размер на файла: 85.21kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1008 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Христо Стоянов Божилов да придобие...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:22:55, размер на файла: 87.16kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1079 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Мария Миндева Георгиева...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:20:59, размер на файла: 85.64kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1070 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Йордан Ненов Желязков...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:19:02, размер на файла: 86.53kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1063 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Пейчо Кондев Стоянов...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:16:46, размер на файла: 85.74kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1062 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Кольо Иванов Кисьов...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:04:43, размер на файла: 86.64kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1015 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Иванка Иванова Маринова...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 15:02:45, размер на файла: 86.88kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1018 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Марийка Георгиева Кирова...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 14:10:26, размер на файла: 85.78kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1058 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Величко Димов Петров...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 12:08:25, размер на файла: 86.72kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1060 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Йордан Василев Йорданов...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 11:50:46, размер на файла: 86.58kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-999 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Петър Добрев Данчев да...
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 11:31:24, размер на файла: 84.41kB ]

Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК и Заповед РД-15-1203 от 24.04. 2019 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ГЕНЧО СЛАВОВ МАРИНОВ
[ Дата на публикуване: 27 май 2019 г., 11:26:03, размер на файла: 92.28kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена заповед № РД-15-1167 от 22.04.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 май 2019 г., 16:49:19, размер на файла: 98.19kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-690 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Николина Илиева
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 16:18:48, размер на файла: 85.06kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-686 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Атанас Петров
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 16:16:31, размер на файла: 86.54kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-683 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Иво Кънев
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 16:14:14, размер на файла: 86.51kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-6678 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Дина Андонова
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 16:11:39, размер на файла: 88.46kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-675 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на Коста Донев
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 16:09:14, размер на файла: 85.61kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-672 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Михаил Миндов
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 16:07:14, размер на файла: 87.53kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-671 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Добри Добрев
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 16:00:44, размер на файла: 86.34kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-661 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Кръстьо Петров
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 15:57:13, размер на файла: 87.33kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-657 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Радка Кожухарова
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 15:53:47, размер на файла: 87.36kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-649 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Кънчо Андреев
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 15:49:10, размер на файла: 87.71kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-647 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Димитър Атанасов
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 15:46:23, размер на файла: 86.89kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-644 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Ангел Атанасов
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 15:42:40, размер на файла: 85.07kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-642 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Яна Русева
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 15:36:37, размер на файла: 85.51kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-639 от 13.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се отказва правото на наследниците на Петър Младенов
[ Дата на публикуване: 20 май 2019 г., 15:29:20, размер на файла: 85.74kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-901 от 08.04. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на КОЛЮ ФЪРЧАНОВ
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 15:52:30, размер на файла: 101.29kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-904 от 08.04. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на СЪБИ ФЪРЧАНОВ
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 15:49:25, размер на файла: 99.56kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-903 от 08.04. 2019г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ГЕОРГИ ГРОЗДИЛОВ
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 15:47:13, размер на файла: 97.08kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-99 от 09.04.2019 г. за издадена заповед №РД-15-913 от 09.04.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 15:41:40, размер на файла: 97.24kB ]

АПРИЛ 2019

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-683 от 26.05. 2009г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 05 април 2019 г., 14:16:38, размер на файла: 85.47kB ]

МАРТ 2019

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-593 от 06.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 март 2019 г., 16:28:29, размер на файла: 85.16kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-613 от 06.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 14:44:02, размер на файла: 84.38kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-575 от 06.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 14:43:48, размер на файла: 88.34kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-76 от 22.01.2019г. за издадена заповед №РД-15-99 от 17.01.2019г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 10:28:40, размер на файла: 122.81kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-498 от 01.03. 2019г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 март 2019 г., 14:33:26, размер на файла: 87.05kB ]

ФЕВРУАРИ 2019

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-79 от 22.01.2019г. за издадена заповед №РД-15-134 от 22.01.2019г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 08:48:18, размер на файла: 96.10kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 за издадена Заповед № РД 15-3054 от 20.12.2018г.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 16:00:31, размер на файла: 75.37kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 за издадена Заповед № РД 15-3052 от 20.12.2018г.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 16:00:14, размер на файла: 75.23kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-46 от 04.01.2019г. за издадено разрешение за строеж №2 от 03.01.2019 г. на Главният архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2019 г., 15:30:53, размер на файла: 98.60kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-820 от 20.12.2018г. за издадена заповед №РД-15-3045 от 19.12.2018г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2019 г., 15:28:49, размер на файла: 98.97kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-775 от 27.11.2018г. за издадено разрешение за строеж №351 от 27.11.2018 г. на Главният архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 14:55:56, размер на файла: 99.42kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-66 от 17.01.2019г. за издадено разрешение за строеж №12 от 17.01.2019 г. на Главният архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 14:55:38, размер на файла: 99.43kB ]

ЯНУАРИ 2019

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-783 от 30.11.2018г. за издадена заповед №РД-15-2883 от 28.11.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 14:13:45, размер на файла: 106.04kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-765 от 26.11.2018г. за издадена заповед №РД-15-2859 от 26.11.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 11:41:38, размер на файла: 61.04kB ]

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-706 от 30.10.2018г. за издадена заповед №РД-15-2688 от 29.10.2018г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 януари 2019 г., 09:34:11, размер на файла: 79.02kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-257 от 13.02. 2012г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 януари 2019 г., 11:08:26, размер на файла: 87.59kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена Заповед РД-15-1799 от 10.08. 2017 г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 11:41:31, размер на файла: 94.30kB ]