Обявления за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Заповед № РД 15-418 от 22.03.2022 г., относно сключване на едногодишни договори за отдаване под наем на полски пътища и канали-общинска собственост и определяне на наемна цена на имотите – полски пътища и канали, включени в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 г.
[ Дата на публикуване: 18 април 2022 г., 15:05:49, размер на файла: 420.83kB ]

Обявление за земи по §4 от ПЗРЗСПЗЗ, с. Мечкарево, с. Злати войвода, с. Бинкос
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2021 г., 15:30:49, размер на файла: 181.17kB ]

Обявление за земи по §4 от ПЗРЗСПЗЗ /м. „Орешака“, землище с. Бинкос, общ. Сливен; м. „Тюржемен“, землище с. Злати войвода, общ. Сливен и с. Мечкарево, общ. Сливен/
[ Дата на публикуване: 09 декември 2020 г., 13:34:57, размер на файла: 175.04kB ]

Община Сливен съобщава, че на основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, са одобрени плановете на новообразуваните имоти /с. Струпец, с. Чокоба, с. Малко Чочовени, с. Крушаре, с. Гавраилово, с. Биково, с. Трапоклово/
[ Дата на публикуване: 13 април 2020 г., 14:28:49, размер на файла: 185.79kB ]

Община Сливен, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни планове и планове на новообразуваните имоти по §4к, ал.1 от ПЗРЗСПЗЗ /Чокоба, Крушаре, Биково, Трапоклово, Струпец,Малко Чочовени и Гавраилово/
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 14:45:32, размер на файла: 174.74kB ]

Обявление за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /с.Струпец, с.Чокоба, с.Малко Чочовени, с.Крушаре, с.Гавраилово, с.Биково и с.Трапоклово/
[ Дата на публикуване: 16 август 2019 г., 16:13:49, размер на файла: 91.42kB ]

Община Сливен, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:29:49, размер на файла: 91.04kB ]

Община Сливен, на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 14:46:51, размер на файла: 80.54kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /с. Чинтулово/
[ Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 14:13:20, размер на файла: 59.03kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /с. Селиминово/
[ Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 14:13:06, размер на файла: 59.59kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /с. Николаево/
[ Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 14:12:51, размер на файла: 58.91kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /с. Гергевец/
[ Дата на публикуване: 11 декември 2018 г., 14:12:35, размер на файла: 59.02kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /м. Башчардак/
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2018 г., 09:49:12, размер на файла: 58.87kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /м. Селището, м. Гаговец, м. Дефилето/
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2018 г., 11:00:01, размер на файла: 59.57kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /с. Сотиря/
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2018 г., 10:59:44, размер на файла: 58.87kB ]

Община Сливен, на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., размер на файла: 60.60kB ]

Община Сливен, на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава
[ Дата на публикуване: 16 юли 2018 г., размер на файла: 80.47kB ]

Община Сливен, на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава
[ Дата на публикуване: 22 май 2018 г., размер на файла: 58.63kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 14 декември 2017 г., размер на файла: 189.08kB ]

Община Сливен, на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава - 07.03.2017
[ Дата на публикуване: 07 март 2017 г., размер на файла: 116.42kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 15.11.2016
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2016 г., размер на файла: 180.85kB ]

Достъпност