Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обявления по ЗУТ

Ноември 2019 г.

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2019 г., 09:43:23, размер на файла: 177.35kB ]


Октомври 2019 г.

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 16:31:37, размер на файла: 78.82kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2019 г., 14:28:54, размер на файла: 79.62kB ]


Септември 2019 г.

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:44:27, размер на файла: 84.41kB ]


Август 2019 г.

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., 10:48:40, размер на файла: 83.85kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 13:38:29, размер на файла: 79.69kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 13:37:46, размер на файла: 80.76kB ]


Юли 2019 г.

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 16:49:38, размер на файла: 72.65kB ]

Община Сливен, на основание чл.129, ал.1 ЗУТ съобщава, че с Решение №1651 от 25.06.2019г. на Общински съвет - Сливен е одобрен ПУП
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 10:19:47, размер на файла: 80.99kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 04 юли 2019 г., 16:25:56, размер на файла: 85.43kB ]


Юни 2019 г.

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:16:33, размер на файла: 90.08kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава: С Решение №1623 от 30.05.2019 г. Общински съвет – Сливен разрешава...
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 10:24:42, размер на файла: 84.62kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура...
[ Дата на публикуване: 04 юни 2019 г., 14:06:21, размер на файла: 83.91kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за...
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 14:18:48, размер на файла: 81.94kB ]


Април 2019 г.

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 30 април 2019 г., 09:07:30, размер на файла: 84.89kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 19 април 2019 г., 10:55:35, размер на файла: 80.32kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 09:23:37, размер на файла: 86.33kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 05 април 2019 г., 09:18:29, размер на файла: 84.98kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 08:42:01, размер на файла: 87.27kB ]


Март 2019 г.

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 19 март 2019 г., 11:05:16, размер на файла: 79.57kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 11:36:25, размер на файла: 78.94kB ]


Февруари 2019 г.

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 13:31:44, размер на файла: 81.02kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2019 г., 15:33:06, размер на файла: 85.81kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2019 г., 15:09:13, размер на файла: 100.47kB ]


Януари 2019 г.

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 10:54:40, размер на файла: 79.21kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 14:01:18, размер на файла: 82.86kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 14:04:49, размер на файла: 83.78kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 14:04:39, размер на файла: 82.40kB ]


2018

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 04 декември 2018 г., 10:16:40, размер на файла: 60.54kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2018 г., 16:21:11, размер на файла: 69.89kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2018 г., 10:10:25, размер на файла: 60.92kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 11:15:20, размер на файла: 65.14kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2018 г., 13:40:47, размер на файла: 61.66kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 13 септември 2018 г., 11:38:16, размер на файла: 68.11kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 03.08.2018
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г. размер на файла: 62.99kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 27.07.2018
[ Дата на публикуване: 27 юли 2018 г., размер на файла: 62.07kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 10.07.2018
[ Дата на публикуване: 10 юли 2018 г., размер на файла: 59.91kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 02.07.2018
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., размер на файла: 60.11kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 15.06.2018
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., размер на файла: 58.29kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 15.05.2018
[ Дата на публикуване: 15 май 2018 г., размер на файла: 60.94kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 04.05.2018
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., размер на файла: 62.15kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 20.04.2018
[ Дата на публикуване: 20 април 2018 г., размер на файла: 59.33kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 13.04.2018
[ Дата на публикуване: 13 април 2018 г., размер на файла: 59.71kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 10.04.2018
[ Дата на публикуване: 10 април 2018 г., размер на файла: 62.75kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 20.03.2018
[ Дата на публикуване: 20 март 2018 г., размер на файла: 60.69kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 01.03.2018
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., размер на файла: 60.88kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 27.02.2018
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2018 г., размер на файла: 57.62kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 13.02.2018
[ Дата на публикуване:  13 февруари 2018 г., размер на файла: 59.40kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 02.02.2018
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2018 г., размер на файла: 128.47kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 16.01.2018
[ Дата на публикуване: 16 януари 2018 г., размер на файла: 117.61kB ]


2017

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 28.12.2017
[ Дата на публикуване: 28 декември 2017 г., размер на файла: 190.59kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 19.12.2017
[ Дата на публикуване: 19 декември 2017 г., размер на файла: 188.12kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 31.11.2017
[ Дата на публикуване: 31 ноември 2017 г., размер на файла: 120.42kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 26.10.2017
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2017 г., размер на файла: 127.49kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 20.10.2017
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2017 г., размер на файла: 117.86kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 10.10.2017
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2017 г., размер на файла: 127.07kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 07.09.2017
[ Дата на публикуване: 07 септември 2017 г., размер на файла: 119.19kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 04.09.2017
[ Дата на публикуване: 04 септември 2017 г., размер на файла: 116.56kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 21.08.2017
[ Дата на публикуване: 21 август 2017 г., размер на файла: 151.03kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 11.07.2017
[ Дата на публикуване: 11 юли 2017 г., размер на файла: 117.92kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 06.07.2017
[ Дата на публикуване: 06 юли 2017 г., размер на файла: 122.25kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 23.06.2017
[ Дата на публикуване: 23 юни 2017 г., размер на файла: 116.23kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 07.06.2017
[ Дата на публикуване: 07 юни 2017 г., размер на файла: 124.82kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 15.05.2017
[ Дата на публикуване: 15 май 2017 г., размер на файла: 121.91kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 25.04.2017
[ Дата на публикуване: 25 април 2017 г., размер на файла: 123.23kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 07.04.2017
[ Дата на публикуване: 07 април 2017 г., размер на файла: 121.26kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 06.04.2017
[ Дата на публикуване: 06 април 2017 г., размер на файла: 121.57kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 07.03.2017
[ Дата на публикуване: 07 март 2017 г., размер на файла: 137.27kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 27.02.2017
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2017 г., размер на файла: 138.83kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 24.02.2017
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2017 г., размер на файла: 120.55kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 02.02.2017
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2017 г., размер на файла: 120.60kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 27.01.2017
[ Дата на публикуване: 27 януари 2017 г., размер на файла: 121.81kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 06.01.2017-01
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., размер на файла: 180.20kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 06.01.2017-02
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., размер на файла: 180.27kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 06.01.2017-03
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., размер на файла: 177.78kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 06.01.2017
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., размер на файла: 189.37kB ]


2016

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 06.12.2016
[ Дата на публикуване: 06 декември 2016 г., размер на файла: 121.24kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 28.11.2016
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 126.79kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 14.11.2016
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2016 г., размер на файла: 114.17kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 26.10.2016
[ Дата на публикуване: 26 октомври 2016 г., размер на файла: 115.88kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 18.10.2016
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2016 г., размер на файла: 115.10kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 13.10.2016
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2016 г., размер на файла: 123.05kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 09.09.2016
[ Дата на публикуване: 09 септември 2016 г., размер на файла: 121.09kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 18.08.2016
[ Дата на публикуване: 18 август 2016 г., размер на файла: 183.99kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 18.08.2016
[ Дата на публикуване: 18 август 2016 г., размер на файла: 184.66kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 04.08.2016
[ Дата на публикуване: 04 август 2016 г., размер на файла: 120.55kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 11.07.2016
[ Дата на публикуване: 11 юли 2016 г., размер на файла: 120.45kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 11.07.2016-02
[ Дата на публикуване: 11 юли 2016 г., размер на файла: 113.87kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 11.07.2016-01
[ Дата на публикуване: 11 юли 2016 г., размер на файла: 113.10kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 28.06.2016
[ Дата на публикуване: 28 юни 2016 г., размер на файла: 113.41kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 14.06.2016
[ Дата на публикуване: 14 юни 2016 г., размер на файла: 122.18kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 07.06.2016
[ Дата на публикуване: 07 юни 2016 г., размер на файла: 127.56kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 30.05.2016
[ Дата на публикуване: 30 май 2016 г., размер на файла: 112.34kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 17.05.2016
[ Дата на публикуване: 17 май 2016 г., размер на файла: 137.92kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 10.05.2016-01
[ Дата на публикуване: 10 май 2016 г., размер на файла: 115.60kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 10.05.2016-02
[ Дата на публикуване: 10 май 2016 г.., размер на файла: 112.97kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 10.05.2016
[ Дата на публикуване: 10 май 2016 г., размер на файла: 122.96kB ]

Община Сливен, Отдел "Строителен контрол", на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ, съобщава - 04.05.2016
[ Дата на публикуване: 04 май 2016 г., размер на файла: 2.13MB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 17.02.2016
[ Дата на публикуване: 17 февруари 2016 г., размер на файла: 129.43kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - 17.02.2016
[ Дата на публикуване: 17 февруари 2016 г., размер на файла: 116.09kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 04.02.2016-03
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2016 г., размер на файла: 147.78kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 04.02.2016-01
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2016 г., размер на файла: 147.32kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 04.02.2016-02
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2016 г., размер на файла: 146.81kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава - 04.01.2016
[ Дата на публикуване: 04 януари 2016 г., размер на файла: 187.66kB ]