Комплексни разрешителни

Съобщение на Община Сливен във връзка с издаване на ново комплексно разрешително на Топлофикация Сливен ЕАД
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 15:56:52 ч., размер на файла: 57.13kB ]

Заявление за издаване на КР, оператор Екофарм-2005 ЕООД, с. Панаретовци, община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 декември 2019 г., 10:31:15, размер на файла: 1.38MB ]

Съобщение на Община Сливен във връзка с издаване на ново комплексно разрешително на "ЕКО ФАРМ - 2005" ЕООД
[ Дата на публикуване: 18 декември 2019 г., 16:34:01, размер на файла: 231.01kB ]

Съобщение на община Сливен, във връзка с издаване на комплексно разрешително на ЗП "Тодор Георгиев Георгиев'', гр. Сливен за "Инсталация за интензивно отглеждане на птици- подрастващи кокошки носачки", площадка гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2022 г., 15:41:10, размер на файла: 558.75kB ]

Заявление за издаване на КР, оператор ЗП "Тодор Георгиев Георгиев"
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2022 г., 15:44:18, размер на файла: 1.28MB ]

Достъпност