СЕВЕЗО

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА До потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие в случаи на аварии - Топлофикация Сливен ЕАД
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 16:13:58 ч., размер на файла: 442.19kB ]


ОБЯВА за открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализирания доклад за безопасност на "Петролна база Сливен"
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 16:14:06 ч., размер на файла: 190.69kB ]

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА до потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 16:14:12 ч., размер на файла: 157.34kB ]

Документация Петролна база Сливен
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 16:15:25 ч., размер на файла: 64.35MB ]


Информация за планирани мерки за безопасност и начини на действие в случай на авария за Алгънс ЕООД
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 16:14:19 ч., размер на файла: 1.58MB ]

Информация съгласно чл. 116д от ЗООС за Екоенерджи ООД
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 16:15:08 ч., размер на файла: 875.38kB ]

Петролна база Сливен /Информационна брошура/
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 16:15:38 ч., размер на файла: 214.50kB ]

Достъпност