Архив - 2019 г.

Заповед за принудително преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 10 юни 2019 г., 13:33:06, размер на файла: 559.89kB ]

Заповед РД 15-1772 от 24.06.2019 за премстване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 11:57:17, размер на файла: 571.14kB ]

Заповед РД 15-1773 от 24.06.2019 за премстване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 11:57:43, размер на файла: 555.68kB ]

Заповед РД 15-3006 от 27.11.2019 за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2019 г., 13:48:39, размер на файла: 634.78kB ]

Заповед РД 15-3007 от 27.11.2019 за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2019 г., 13:48:46, размер на файла: 631.72kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен