Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Он-лайн услуги

Община Сливен

Предоставяни към момента услуги:

Деловодна справка

Образци на заявления /формуляри/ за услуги:

Примерно заявление за достъп до информация

Пощенска кутия за предложения, сигнали, жалби и молби

Антикорупция - Портал

Е-Услуги на НОИ

Е-Услуги на НАП

Плащане на такса смет и данък сгради