Детска градина "Здравец" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Здравец” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Указания за участие [ Размер на файла: 244.68kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 300.51kB ]
Образци [ Размер на файла: 194.79kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 709.56kB ]

Дата на публикуване: 09 февруари 2018 г., 16:56:02 ч.
Срок за получаване на офертите: 16 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 12:47:35, размер на файла: 17.01MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:01:33, размер на файла: 6.19MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:01:36, размер на файла: 6.25MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:01:40, размер на файла: 7.54MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:01:46, размер на файла: 6.03MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:01:49, размер на файла: 6.23MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:01:52, размер на файла: 7.86MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен