Открита процедура с предмет:

Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Сливен

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 14 август 2015 г., 13:58:23, размер на файла: 3.23MB ]

Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 28 октомври 2015 г., 13:04:52, размер на файла: 369.23kB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2016 г., 14:09:20, размер на файла: 67.18kB ]

Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 22 март 2016 г., 14:23:41, размер на файла: 64.21kB ]

Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 22 март 2016 г., 14:23:46, размер на файла: 605.48kB ]

Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 22 март 2016 г., 14:23:49, размер на файла: 70.26kB ]

Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 22 март 2016 г., 14:23:51, размер на файла: 154.40kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 22 март 2016 г., 14:23:54, размер на файла: 104.01kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за участие (1)
[ Дата на публикуване: 12 април 2016 г., 10:16:49, размер на файла: 47.79kB ]

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 14 май 2016 г., 14:00:26, размер на файла: 190.86kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 14 май 2016 г., 14:00:28, размер на файла: 2.91MB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за участие (2)
[ Дата на публикуване: 14 май 2016 г., 14:00:30, размер на файла: 40.88kB ]

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 14:08:23, размер на файла: 142.20kB ]

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 21 август 2015 г., 11:36:31, размер на файла: 132.47kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 21 август 2015 г., 11:36:31, размер на файла: 128.70kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 28 август 2015 г., 10:51:54, размер на файла: 133.00kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0015

Достъпност