Открита процедура с предмет:

Доставка на микробус (втора употреба) по проект BG 06 – 221 “Творческо пространство за малки и големи”, по Програма „Деца и младежи в риск”

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 28 септември 2015 г., 15:41:01, размер на файла: 2.01MB ]
Решение за удължаване на срока
[ Дата на публикуване: 28 октомври 2015 г., 13:14:09, размер на файла: 177.60kB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2015 г., 13:22:35, размер на файла: 73.07kB ]
Съобщение за отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 02 декември 2015 г., 13:25:07, размер на файла: 47.40kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 08 декември 2015 г., 14:47:05, размер на файла: 53.26kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 08 декември 2015 г., 14:47:08, размер на файла: 81.72kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 08 декември 2015 г., 14:47:10, размер на файла: 77.82kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 08 декември 2015 г., 14:47:13, размер на файла: 144.51kB ]
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие
[ Дата на публикуване: 22 януари 2016 г., 11:42:44, размер на файла: 43.12kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 25 януари 2016 г., 15:17:34, размер на файла: 188.25kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 25 януари 2016 г., 15:17:47, размер на файла: 517.11kB ]
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за изпълнение
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2016 г., 15:27:45, размер на файла: 27.20kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2016 г., 15:46:33, размер на файла: 27.15kB ]
Информация за изпълнен договор
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2016 г., 11:20:52, размер на файла: 130.22kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0020

Достъпност