Открита процедура с предмет:

Зимно поддържане и снегопочестване на 321,4 км. четвъртокласни общински пътища за зимен сезон 2016/2017 г.

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2016 г., 15:21:03, размер на файла: 131.79kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2016 г., 15:21:05, размер на файла: 201.23kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2016 г., 14:20:42, размер на файла: 841.51kB ]


Решение
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2016 г., 16:45:21, размер на файла: 109.79kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2016 г., 16:45:21, размер на файла: 96.17kB ]

Доклад
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2016 г., 16:45:21, размер на файла: 97.47kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 09 декември 2016 г., 10:38:41, размер на файла: 176.88kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 09 декември 2016 г., 10:38:42, размер на файла: 400.32kB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 28 март 2018 г., 16:44:56, размер на файла: 141.37kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0010

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен