Открита процедура с предмет:

Основен ремонт на сградата на читалище „Д-р Петър Берон”, с. Тополчане, Община Сливен

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 12 април 2016 г., 14:40:16, размер на файла: 8.85MB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 08 юни 2016 г., 14:35:22, размер на файла: 131.37kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 24 юни 2016 г., 16:26:21, размер на файла: 60.61kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 05 юли 2016 г., 15:51:02, размер на файла: 60.23kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 05 юли 2016 г., 15:51:05, размер на файла: 107.66kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 05 юли 2016 г., 15:51:07, размер на файла: 154.01kB ]
Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 05 юли 2016 г., 15:51:09, размер на файла: 124.14kB ]
Решение за класиране
[ Дата на публикуване: 05 юли 2016 г., 15:51:12, размер на файла: 97.86kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (1)
[ Дата на публикуване: 27 юли 2016 г., 08:58:05, размер на файла: 43.64kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (2)
[ Дата на публикуване: 10 август 2016 г., 11:41:22, размер на файла: 40.19kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 10 август 2016 г., 11:41:27, размер на файла: 192.97kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 10 август 2016 г., 11:41:31, размер на файла: 777.10kB ]
Допълнително споразумение и приложение
[ Дата на публикуване: 20 декември 2016 г., 16:11:19, размер на файла: 154.71kB ]
Обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 20 декември 2016 г., 16:11:35, размер на файла: 158.86kB ]
Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018 г., 17:07:48, размер на файла: 149.83kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0006

Достъпност