Открита процедура с предмет:

Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 14 април 2016 г., 16:16:40, размер на файла: 1.04MB ]
Решение за промяна
[ Дата на публикуване: 09 май 2016 г., 17:01:14, размер на файла: 173.60kB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 14 юли 2016 г., 14:32:58, размер на файла: 130.40kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 15 август 2016 г., 14:53:58, размер на файла: 56.03kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 20 септември 2016 г., 16:53:13, размер на файла: 80.82kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 20 септември 2016 г., 16:53:15, размер на файла: 1.32MB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 20 септември 2016 г., 16:53:1, размер на файла: 526.19kB ]
Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 20 септември 2016 г., 16:53:18, размер на файла: 383.51kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 20 септември 2016 г., 16:53:20, размер на файла: 138.40kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (1)
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2016 г., 15:57:09, размер на файла: 47.90kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (2)
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2016 г., 09:42:37, размер на файла: 43.82kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (3)
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2016 г., 09:36:41, размер на файла: 43.45kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2016 г., 09:36:43, размер на файла: 202.47kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2016 г., 09:36:52, размер на файла: 252.02kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2016 г., 09:36:54, размер на файла: 274.66kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2016 г., 09:36:56, размер на файла: 254.63kB ]
Информация за изпълнението на договорa - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:31:44, размер на файла: 141.62kB ]
Информация за изпълнението на договорa - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:31:46, размер на файла: 141.88kB ]
Информация за изпълнението на договорa - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:31:48, размер на файла: 140.77kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 18 май 2016 г., 14:55:01, размер на файла: 139.21kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 18 май 2016 г., 14:55:20, размер на файла: 131.65kB ]
Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 19 май 2016 г., 13:10:49, размер на файла: 132.26kB ]
Разяснения по документацията (4)
[ Дата на публикуване: 20 май 2016 г., 16:55:35, размер на файла: 132.24kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0008

Достъпност