Открита процедура с предмет:

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 09 август 2017 г., 16:57:21, размер на файла: 1.25MB ]
Приложения към документацията за участие - Конструктивно заснемане и енергийно обследване:

ул. „Антон Иванов”, блок № 8 [ Размер на файла: 903.18MB ]

кв. „Българка” блок № 22 [ Размер на файла: 75.42MB ]

кв. „Българка” блок № 26 [ Размер на файла: 80.64MB ]

кв. „Даме Груев” блок № 43 [ Размер на файла: 48.22MB ]

кв. „Дружба”, блок № 2 [ Размер на файла: 80.01MB ]

кв. „Дружба”, блок № 8 А, Б и В [ Размер на файла: 70.69MB ]

кв. „Дружба”, блок № 19 [ Размер на файла: 67.16MB ]

кв. „Дружба”, блок № 38 [ Размер на файла: 26.69MB ]

ул. „Елисавета Багряна”, блок № 1 [ Размер на файла: 54.91MB ]

кв. „Клуцохор”, блок № 1 [ Размер на файла: 42.71MB ]

кв. „Клуцохор”, блок № 2 [ Размер на файла: 80.26MB ]

кв. „Клуцохор”, блок № 11 [ Размер на файла: 229.28MB ]

кв. „Клуцохор”, блок № 17 [ Размер на файла: 53.89MB ]

кв. „Клуцохор”, блок № 18 [ Размер на файла: 161.57MB ]

кв. „Кольо Фичето”, блок № 7 [ Размер на файла: 515.24MB ]

кв. „Сини камъни”, блок № 15 [ Размер на файла: 924.14MB ]

кв. „Сини камъни”, блок № 21 [ Размер на файла: 1.07GB ]

кв. „Сини камъни”, блок № 24 [ Размер на файла: 35.60MB ]

кв. „Сини камъни”, блок № 26 [ Размер на файла: 135.89MB ]

кв. „Стоян Заимов”, блок № 79 [ Размер на файла: 668.59MB ]
[Дата на публикуване - 09 август 2017 г., 16:58:17 ч.]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 24 август 2017 г., 12:35:18, размер на файла: 158.72kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 12:32:55, размер на файла: 155.29kB ]


Решение за прекратяване на обособена позиция № 3 и обособена позиция № 14
[ Дата на публикуване: 08 септември 2017 г., 15:55:41, размер на файла: 107.07kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 3 и обособена позиция № 14
[ Дата на публикуване: 20 септември 2017 г., 10:45:31, размер на файла: 190.33kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 31 януари 2018 г., 16:31:27, размер на файла: 638.88kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 05 април 2018 г., 16:56:32, размер на файла: 61.13kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:56:30, размер на файла: 231.38kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:56:34, размер на файла: 314.08kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:56:36, размер на файла: 649.27kB ]

Оценителна таблица към Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:56:38, размер на файла: 112.84kB ]

Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:56:58, размер на файла: 299.84kB ]

Доклад за резултатите от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:57:14, размер на файла: 1.08MB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:57:41, размер на файла: 420.96kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 11:36:21, размер на файла: 13.27MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 13
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 11:36:26, размер на файла: 11.81MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 20
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 11:36:29, размер на файла: 4.11MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1, 13 и 20
[ Дата на публикуване: 02 юли 2018 г., 11:37:12, размер на файла: 209.89kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 12 юли 2018 г., 18:44:47, размер на файла: 7.73MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 15
[ Дата на публикуване: 12 юли 2018 г., 18:44:49, размер на файла: 1.67MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 17
[ Дата на публикуване: 12 юли 2018 г., 18:44:52, размер на файла: 7.55MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 7, 15 и 17
[ Дата на публикуване: 12 юли 2018 г., 18:44:54, размер на файла: 210.71kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:11:39, размер на файла: 2.26MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:11:42, размер на файла: 1.85MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:11:45, размер на файла: 1.98MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 11
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:11:56, размер на файла: 20.37MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 12
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:12:17, размер на файла: 79.92MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 19
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:12:20, размер на файла: 3.10MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 4, 5, 8, 11, 12 и 19
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 15:12:23, размер на файла: 249.32kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 30 август 2018 г., 10:57:22, размер на файла: 2.76MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 30 август 2018 г., 10:57:25, размер на файла: 5.38MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 16
[ Дата на публикуване: 30 август 2018 г., 10:57:27, размер на файла: 4.16MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 6, 9 и 16
[ Дата на публикуване: 30 август 2018 г., 10:57:29, размер на файла: 207.77kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2018 г., 11:59:00, размер на файла: 3.84MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 18
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2018 г., 12:00:35, размер на файла: 24.23MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 2 и 18
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2018 г., 11S:59:12, размер на файла: 198.53kB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 18 декември 2018 г., 16:53:09, размер на файла: 61.30kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 27 декември 2018 г., 16:58:42, размер на файла: 196.89kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 27 декември 2018 г., 16:58:44, размер на файла: 87.80kB ]

Доклад за резултатите от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 27 декември 2018 г., 16:58:47, размер на файла: 219.74kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 27 декември 2018 г., 16:58:51, размер на файла: 123.12kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 10:19:06, размер на файла: 1.74MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 10:19:09, размер на файла: 181.27kB ]

Обявление за приключване на договор - за обособена позиция № 13
[ Дата на публикуване: 05 април 2019 г., 15:38:02, размер на файла: 142.35kB ]

Обявление за приключване на договор - за обособена позиция № 19
[ Дата на публикуване: 25 април 2019 г., 14:58:24, размер на файла: 142.63kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 20
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 16:04:05, размер на файла: 145.32kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 10 юни 2019 г., 17:04:01, размер на файла: 142.10kB ]

Съобщение за образувано производство от КЗК - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 11 юни 2019 г., 16:56:07, размер на файла: 100.48kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 19 юни 2019 г., 16:44:25, размер на файла: 141.41kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 19 юни 2019 г., 16:44:27, размер на файла: 141.62kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 16:38:05, размер на файла: 141.85kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 17
[ Дата на публикуване: 15 август 2019 г., 15:10:56, размер на файла: 142.73kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 15
[ Дата на публикуване: 03 септември 2019 г., 16:43:43, размер на файла: 144.24kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 13:20:55, размер на файла: 144.04kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 17:01:30, размер на файла: 142.33kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 11
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 17:16:31, размер на файла: 142.75kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 18
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2019 г., 16:03:28, размер на файла: 144.78kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 13:23:13, размер на файла: 143.81kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 08 юли 2020 г., 16:24:10, размер на файла: 142.33kB ]

Обявление за приключен договор - обособена позиция № 16
[ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 13:11:32, размер на файла: 143.18kB ]

Обявление за приключена поръчка - обособена позиция 10
[ Дата на публикуване: 10 август 2020 г., 16:54:41, размер на файла: 143.32kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 12
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 17:03:18, размер на файла: 145.54kB ]


ДО
«ГЕОСИМ ПРОЕКТ» ЕООД, ГР. ХАСКОВО, ЕИК 203251376
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 20 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИИЦЯ № 7
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0019
ДАТА: 04.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАМАТОВ,

На дата 02.05.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Хасково, ул. «Дуган Хисар» № 7, ет. 2, ап. 3.

На 03.05.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г. се счита за надлежно връчено на «ГЕОСИМ ПРОЕКТ» ЕООД, гр. Хасково, ЕИК 203251376, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 04.05.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60565950747, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-004 с публикация от дата: 02.05.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60565950747, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 60565950747
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:48:50, размер на файла: 20.92kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:48:44, размер на файла: 15.18kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:48:47, размер на файла: 22.23kB ]


ДО
ДЗЗД «ХАЯ ЛИДЕР», ГР. ВАРНА, ЕИК 817013106
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 20 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИИЦЯ № 7
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0019
ДАТА: 04.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,

На дата 02.05.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Варна, район «Приморски», ул. «Д-р Параскев Казаски» № 5.

На 03.05.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г. се счита за надлежно връчено на ДЗЗД «ХАЯ ЛИДЕР», гр. Варна, ЕИК 817013106, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 04.05.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60566013255, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-004 с публикация от дата: 02.05.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60566013255, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 60566013255
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:50:05, размер на файла: 21.13kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:50:00, размер на файла: 15.12kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:50:03, размер на файла: 22.29kB ]


ДО
«ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ» ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 202917932
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 20 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИИЦЯ № 4
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0019
ДАТА: 04.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДЕВСКА,

На дата 02.05.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, р-н «Красно село», ж.к. «Лагера» бл. 62, вх. А, ет. 6, ап. 17.

На 03.05.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г. се счита за надлежно връчено на «ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ» ЕООД, гр. София, ЕИК 202917932, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 04.05.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60565801482, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-004 с публикация от дата: 02.05.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60565801482, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 60565801482
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:51:52, размер на файла: 20.89kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:51:48, размер на файла: 15.23kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:51:50, размер на файла: 22.23kB ]


ДО
«ТОРИС БГ» ЕООД, С. СИМЕОНОВЕЦ, ЕИК 204030014
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 20 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИИЦЯ № 18
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0019
ДАТА: 04.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНАИЛОВ,

На дата 02.05.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: с. Симеоновец, ул. «Втора» № 73.

На 03.05.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г. се счита за надлежно връчено на «ТОРИС БГ» ЕООД, с. Симеоновец, ЕИК 204030014, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 04.05.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60565820341, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-004 с публикация от дата: 02.05.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60565820341, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 60565820341
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 09:54:55, размер на файла: 17.41kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 09:55:03, размер на файла: 15.24kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 09:55:13, размер на файла: 22.23kB ]


ДО
«КАНТОС БГ» ЕООД, С. СЕМЧИНОВО, ЕИК 204029229
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 20 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИИЦЯ № 19
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0019
ДАТА: 04.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛЧЕВ,

На дата 02.05.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: с. Семчиново, ул. «23-та» № 4А.

На 03.05.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г. се счита за надлежно връчено на «КАНТОС БГ» ЕООД, с. Семчиново, ЕИК 204029229, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 04.05.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60565863652, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-004 с публикация от дата: 02.05.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60565863652, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 60565863652
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:54:26, размер на файла: 17.73kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:54:19, размер на файла: 18.63kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 16:54:23, размер на файла: 22.20kB ]


ДО
ДЗЗД «ЕНЕРГОСТРОЙ 2017», ГР. ВАРНА
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 20 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИИЦЯ № 11
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0019
ДАТА: 08.05.2018 Г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛЪЧЕВ,

На дата 02.05.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Варна, район «Младост», ж.к. «Трошево» ет. 7, ап. 68.

На 04.05.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г. се счита за надлежно връчено на ДЗЗД «ЕНЕРГОСТРОЙ 2017», гр. Варна, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 08.05.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60566020807, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1135/02.05.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-004 с публикация от дата: 02.05.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60566020807, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 60566020807
[ Дата на публикуване: 08 май 2018 г., 17:06:22, размер на файла: 17.04kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 май 2018 г., 17:06:18, размер на файла: 18.35kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 май 2018 г., 17:06:21, размер на файла: 21.91kB ]


ДО
„КОНТУР 7“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 203093225
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 20 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СЛИВЕН, КВ. „СИНИ КАМЪНИ“, БЛОК № 15“
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0019
ДАТА: 31.12.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНТОНОВ,

На дата 27.12.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 3068/27.12.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, блок № 15“, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, р-н „Триадица”, ж. к. „Гоце Делчев“ бл. 238, вх. Е, ет. 6, ап. 106.

На 28.12.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 3068/27.12.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, блок № 15“, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г. се счита за надлежно връчено на „Контур 7“ ЕООД, гр. София, ЕИК 203093225, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 31.12.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61042956844, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 3068/27.12.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, блок № 15“, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-004 с публикация от дата: 27.12.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61042956844, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61042956844
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 16:35:58, размер на файла: 10.28kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 16:36:02, размер на файла: 17.73kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 16:36:04, размер на файла: 22.01kB ]


ДО
„АЙ БИ СИ КОНСУЛТ“ ЕООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД, ЕИК 101518025
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 20 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СЛИВЕН, КВ. „СИНИ КАМЪНИ“, БЛОК № 15“
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2017-0019
ДАТА: 31.12.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РИЗОВА,

На дата 27.12.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 3068/27.12.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, блок № 15“, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Благоевград, ул. „Христо Смирненски“ № 12.

На 28.12.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 3068/27.12.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, блок № 15“, открита с Решение № РД 15 - 1770/07.08.2017 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 799568 от 09.08.2017 г. се счита за надлежно връчено на „Ай Би Си Консулт“ ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК 101518025, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 31.12.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61042953401, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 3068/27.12.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции, Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, блок № 15“, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2017-004 с публикация от дата: 27.12.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61042953401, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61042953401
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 16:35:58, размер на файла: 11.95kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 16:36:53, размер на файла: 17.78kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 16:36:55, размер на файла: 21.73kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0019

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен