Открита процедура с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., 15:58:10, размер на файла: 1.24MB ]
Приложения към документацията за участие - Конструктивно заснемане и енергийно обследване:

кв. "Дружба", бл. 2 [ Размер на файла: 80.01MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 24 [ Размер на файла: 35.60MB ]

ул. "Шести септември", бл. 9 [ Размер на файла: 43.28MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 12 [ Размер на файла: 114.33MB ]

кв. "Българка", бл. 31 [ Размер на файла: 86.32MB ]

кв. "Стоян Заимов", бл. 86 [ Размер на файла: 263.76MB ]

кв. "Дружба", бл. 19 - Е, Ж, З [ Размер на файла: 64.31MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 12 [ Размер на файла: 274.64MB ]

ул. "Йосиф Щросмайер", бл. 58 [ Размер на файла: 662.17MB ]

кв. "Българка", бл. 21 [ Размер на файла: 86.54MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 15 [ Размер на файла: 105.51MB ]

кв. "Българка", бл. 33 [ Размер на файла: 82.97MB ]

ул. "Христо Ботев", бл. 25 [ Размер на файла: 56.91MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 8 [ Размер на файла: 185.15MB ]

ул. "Гео Милев", бл. 17 [ Размер на файла: 50.11MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 10 [ Размер на файла: 195.51MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 14 [ Размер на файла: 181.63MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 9 [ Размер на файла: 190.57MB ]

ул. "Христо Ботев", бл. 27 [ Размер на файла: 52.00MB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 06 март 2018 г., 16:20:40, размер на файла: 151.05kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 06 март 2018 г., 16:20:42, размер на файла: 147.47kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 14 март 2018 г., 16:59:15, размер на файла: 159.66kB ]

Разяснения по документацията (4)
[ Дата на публикуване: 14 март 2018 г., 16:59:17, размер на файла: 148.93kB ]

Разяснения по документацията (5)
[ Дата на публикуване: 16 март 2018 г., 16:41:25, размер на файла: 156.27kB ]

Разяснения по документацията (6)
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 16:22:59, размер на файла: 161.00kB ]

Разяснения по документацията (7)
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 16:23:01, размер на файла: 148.12kB ]

Разяснения по документацията (8)
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:37:08, размер на файла: 152.08kB ]

Разяснения по документацията (9)
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:37:10, размер на файла: 151.50kB ]

Разяснения по документацията (10)
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:37:19, размер на файла: 152.02kB ]

Разяснения по документацията (11)
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:37:21, размер на файла: 167.18kB ]

Разяснения по документацията (12)
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:37:23, размер на файла: 158.59kB ]

Разяснения по документацията (13)
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:37:25, размер на файла: 146.76kB ]

Разяснения по документацията (14)
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:37:28, размер на файла: 144.00kB ]

Разяснения по документацията (15)
[ Дата на публикуване: 26 март 2018 г., 16:29:01, размер на файла: 151.33kB ]

Разяснения по документацията (16)
[ Дата на публикуване: 26 март 2018 г., 16:29:03, размер на файла: 149.14kB ]

Разяснения по документацията (17)
[ Дата на публикуване: 27 март 2018 г., 16:18:27, размер на файла: 147.43kB ]


Решение за прекратяване на процедурата - по обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 06 март 2018 г., 16:36:48, размер на файла: 105.20kB ]

Съобщение (1)
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 16:33:17, размер на файла: 95.10kB ]

Приложение към Съобщение (1) - Писмо от МРРБ с вх. № 0416–29/13.03.2018 г. относно допълнителни указания за изпълнение на НПЕЕМЖС
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 16:33:20, размер на файла: 44.02kB ]

Съобщение (2)
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 16:45:09, размер на файла: 101.96kB ]

Приложение към Съобщение (2) - ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 16:45:11, размер на файла: 92.39kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 26 март 2018 г., 12:07:34, размер на файла: 178.98kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 16:57:15, размер на файла: 336.11kB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 28 март 2019 г., 16:49:33, размер на файла: 61.33kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:13, размер на файла: 252.19kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:14, размер на файла: 274.24kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:17, размер на файла: 1.53MB ]

Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:19, размер на файла: 159.70kB ]

Доклад за резултатите от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:33, размер на файла: 1.91MB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:35, размер на файла: 130.97kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:36, размер на файла: 138.88kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:36, размер на файла: 144.60kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:37, размер на файла: 136.43kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:38, размер на файла: 143.66kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:39, размер на файла: 141.32kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:40, размер на файла: 139.15kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:42, размер на файла: 155.00kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:43, размер на файла: 147.42kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 11
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:44, размер на файла: 118.80kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 12
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:45, размер на файла: 141.73kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 13
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:46, размер на файла: 137.53kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 14
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:48, размер на файла: 128.89kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 15
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:49, размер на файла: 140.83kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 16
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:51, размер на файла: 133.56kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 17
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:52, размер на файла: 141.01kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 18
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:53, размер на файла: 139.57kB ]

Решение за класиране на участниците - за обособена позиция № 19
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:46:54, размер на файла: 138.77kB ]

Съобщение за образувано производство от КЗК - за обособена позиция № 13
[ Дата на публикуване: 24 април 2019 г., 16:52:11, размер на файла: 102.63kB ]

Информация при производство по обжалване - за обособена позиция № 13
[ Дата на публикуване: 25 април 2019 г., 16:47:19, размер на файла: 126.56kB ]

Съобщение за образувано производство от КЗК - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 13 май 2019 г., 16:21:05, размер на файла: 102.63kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 10:55:21, размер на файла: 6.30MB ]

Договор за подизпълнение - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 10:55:23, размер на файла: 293.01kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 10:55:28, размер на файла: 2.97MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 10:55:31, размер на файла: 4.63MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 10:55:33, размер на файла: 3.72MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 12
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 10:55:35, размер на файла: 4.84MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 14
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 10:55:37, размер на файла: 5.72MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 16
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 10:55:39, размер на файла: 3.90MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 17
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 10:55:41, размер на файла: 3.74MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 6, 2, 14, 16, 10, 12, 17, 9
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 10:55:44, размер на файла: 280.41kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:25:39, размер на файла: 3.48MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:53:46, размер на файла: 3.93MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:53:58, размер на файла: 8.12MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 11
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:54:09, размер на файла: 4.68MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 15
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:54:26, размер на файла: 5.35MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 18
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:54:35, размер на файла: 7.66MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 5, 15, 8, 11, 3, 18
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:54:53, размер на файла: 250.35kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 15 август 2019 г., 12:00:37, размер на файла: 5.77MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 13
[ Дата на публикуване: 15 август 2019 г., 12:00:43, размер на файла: 5.73MB ]

Договор за подизпълнение - за обособена позиция № 13
[ Дата на публикуване: 15 август 2019 г., 12:00:49, размер на файла: 111.22kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1 и 13
[ Дата на публикуване: 15 август 2019 г., 12:00:54, размер на файла: 192.41kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 13:54:50, размер на файла: 11.56MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 19
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 13:54:58, размер на файла: 5.18MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 4 и 19
[ Дата на публикуване: 05 септември 2019 г., 13:55:05, размер на файла: 191.50kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 17
[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 16:52:58, размер на файла: 144.93kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 13:26:09, размер на файла: 143.27kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 16
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 13:26:15, размер на файла: 143.40kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 15
[ Дата на публикуване: 29 април 2020 г., 11:47:53, размер на файла: 146.62kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 13
[ Дата на публикуване: 08 май 2020 г., 14:04:54, размер на файла: 146.68kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 14 май 2020 г., 15:00:15, размер на файла: 145.10kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 01 юни 2020 г., 17:10:39, размер на файла: 144.46kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 14
[ Дата на публикуване: 01 юни 2020 г., 17:11:03, размер на файла: 144.16kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 16:58:10, размер на файла: 146.10kB ]

Допълнително споразумение - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 11:12:03, размер на файла: 111.05kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 11:12:07, размер на файла: 154.44kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 29 юни 2020 г., 15:05:25, размер на файла: 146.95kB ]

Обявление за приключена поръчка - обособена позиция 18
[ Дата на публикуване: 10 август 2020 г., 16:52:09, размер на файла: 144.17kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 04 септември 2020 г., 14:23:16, размер на файла: 144.18kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 28 септември 2020 г., 14:38:36, размер на файла: 143.90kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 11
[ Дата на публикуване: 28 септември 2020 г., 14:38:41, размер на файла: 144.11kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 12
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2020 г., 11:53:33, размер на файла: 142.95kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 13:04:09, размер на файла: 144.18kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2021 г., 13:33:53, размер на файла: 147.16kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 19
[ Дата на публикуване: 12 май 2021 г., 15:50:55, размер на файла: 196.48kB ]


ДО
«БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77» ЕООД, ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 19 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0007
ДАТА: 08.04.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

На дата 04.04.2019 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 891/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, бул. «Владимир Вазов» № 90, вх. А, ет. 2, ап. 4.

На 05.04.2019 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 891/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г. се счита за надлежно връчено на «БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77» ЕООД, гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 08.04.2019 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61061209521, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 891/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-003 с публикация от дата: 04.04.2019 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61061209521, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61061209521
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:43:28, размер на файла: 14.97kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:43:30, размер на файла: 18.19kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:43:31, размер на файла: 22.54kB ]


ДО
ДЗЗД «РИКАВЪРИ - САМАРА», ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 19 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0007
ДАТА: 08.04.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

На дата 04.04.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 879/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, кв. „Враждебна”, № 3А.

На 05.04.2019 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 879/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г. се считат за надлежно връчени на ДЗЗД „Рикавъри - Самара”, гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 08.04.2019 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61061198057, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 879/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-003 с публикация от дата: 04.04.2019 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61061198057, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61061198057
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:48:46, размер на файла: 13.33kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:48:48, размер на файла: 18.27kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:48:50, размер на файла: 21.98kB ]


ДО
«МГА ИНВЕСТ» ЕООД, ГР. БУРГАС
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0007
ДАТА: 08.04.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

На дата 04.04.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 882/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 27, вх. 9, ет. 1, ап. 1.

На 05.04.2019 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 882/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г. се считат за надлежно връчени на „МГА Инвест”, гр. Бургас, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 08.04.2019 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61061205776, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 882/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-003 с публикация от дата: 04.04.2019 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61061205776, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61061205776
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 17:12:18, размер на файла: 12.42kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:50:23, размер на файла: 18.37kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:50:25, размер на файла: 22.04kB ]


ДО
ДЗЗД «АХИНОРА БИЛД», ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 19 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0007
ДАТА: 08.04.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕРАФИМОВ,

На дата 04.04.2019 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 889/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. «21-ви век» № 30, офис 1.8.

На 05.04.2019 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 889/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г. се счита за надлежно връчено на ДЗЗД «АХИНОРА БИЛД», гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 08.04.2019 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61061198365, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 889/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-003 с публикация от дата: 04.04.2019 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61061198365, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61061198365
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:58:37, размер на файла: 12.97kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:58:38, размер на файла: 18.10kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 16:58:40, размер на файла: 22.53kB ]


ДО
«РЕСПЕКТ 10» ООД, ГР. ПЛАЧКОВЦИ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 19 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0007
ДАТА: 08.04.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

На дата 04.04.2019 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 889/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Плачковци, ул. «Планинец» № 33.

На 05.04.2019 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 889/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г. се счита за надлежно връчено на «РЕСПЕКТ 10» ООД, гр. Плачковци, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 08.04.2019 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61061196711, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 889/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-003 с публикация от дата: 04.04.2019 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61061196711, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61061196711
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 17:21:54, размер на файла: 12.19kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 17:21:57, размер на файла: 18.75kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 17:21:59, размер на файла: 22.60kB ]


ДО
«ПЛЕЯДЕС СТРОЙ» ДЗЗД, ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0007
ДАТА: 08.04.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИРЧЕВА,

На дата 04.04.2018 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 875/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. „Брегалница”, № 45, ет. 3.

На 05.04.2019 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 875/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 360/27.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 832362 от 01.03.2018 г. се считат за надлежно връчени на „Плеядес строй” ДЗЗД, гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 08.04.2019 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61014962577, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 875/04.04.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-003 с публикация от дата: 04.04.2019 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61061182290, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61061182290
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 17:30:03, размер на файла: 14.53kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 17:30:05, размер на файла: 18.17kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 17:30:07, размер на файла: 21.88kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0007

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен