Открита процедура с предмет:

Доставки на оборудване и обзавеждане по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен” за четири образователни институции: ДГ „Зорница”, ДГ „Детство”, ДГ „Мак”, ДГ „Вeржин и Хаик Папазян”, по четири обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 05 април 2018 г., 13:48:39, размер на файла: 150.31kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 05 април 2018 г., 13:48:41, размер на файла: 215.59kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 05 април 2018 г., 13:48:43, размер на файла: 2.04MB ]
Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 05 април 2018 г., 13:48:45, размер на файла: 92.00kB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 05 април 2018 г., 13:48:48, размер на файла: 168.62kB ]
Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 05 април 2018 г., 13:48:50, размер на файла: 215.41kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 05 април 2018 г., 13:48:52, размер на файла: 90.67kB ]
Проект на договор
[ Дата на публикуване: 05 април 2018 г., 13:48:54, размер на файла: 812.70kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 15:03:43, размер на файла: 147.42kB ]


Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2018 г., 15:35:30, размер на файла: 96.47kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 16:59:08, размер на файла: 62.20kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 януари 2019 г., 12:24:02, размер на файла: 82.96kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 януари 2019 г., 12:24:05, размер на файла: 220.75kB ]
Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 януари 2019 г., 12:24:07, размер на файла: 128.52kB ]
Протокол № 5 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 02 януари 2019 г., 12:24:09, размер на файла: 94.37kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 02 януари 2019 г., 12:24:12, размер на файла: 316.81kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 02 януари 2019 г., 12:24:13, размер на файла: 150.75kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г., 10:47:59, размер на файла: 1.92MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г., 10:48:01, размер на файла: 1.33MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г., 10:48:03, размер на файла: 1.64MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г., 10:48:04, размер на файла: 1.53MB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г., 10:48:06, размер на файла: 219.28kB ]

Допълнително споразумение - обособена позция № 1
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 12:46:11, размер на файла: 231.15kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 12:46:17, размер на файла: 157.12kB ]

Допълнително споразумение - обособена позция № 3
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 12:46:22, размер на файла: 232.40kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 12:46:26, размер на файла: 157.08kB ]

Допълнително споразумение - обособена позция № 4
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 12:46:32, размер на файла: 231.54kB ]

Обявление за изменение - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 12:46:37, размер на файла: 156.70kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 17:03:47, размер на файла: 142.98kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 19 декември 2019 г., 16:38:09, размер на файла: 143.19kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 24 март 2020 г., 16:35:27, размер на файла: 143.72kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 14:54:13, размер на файла: 145.03kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0010

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен