Открита процедура с предмет:

"Доставка и монтаж на обзавеждане за Община Сливен и структурните звена"

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 28 октомври 2019 г., 12:00:47, размер на файла: 148.77kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 28 октомври 2019 г., 12:00:55, размер на файла: 192.41kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2019 г., 13:02:14, размер на файла: 272.97kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2019 г., 13:02:20, размер на файла: 130.67kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2019 г., 13:02:25, размер на файла: 124.32kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2019 г., 13:02:30, размер на файла: 170.27kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2019 г., 16:01:59, размер на файла: 155.50kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 16:42:14, размер на файла: 110.29kB ]

Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 16:42:19, размер на файла: 77.96kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 16:42:43, размер на файла: 134.80kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 16:43:10, размер на файла: 135.34kB ]

Решение за изменение на Решение РД 15-3109 от 16.12.2019 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 15:07:59, размер на файла: 123.22kB ]

Съобщение за образувано производство от КЗК (1)
[ Дата на публикуване: 20 януари 2020 г., 16:40:58, размер на файла: 96.60kB ]

Съобщение за образувано производство от КЗК (2)
[ Дата на публикуване: 30 януари 2020 г., 16:51:35, размер на файла: 101.69kB ]

Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 28 април 2020 г., 16:55:05, размер на файла: 118.79kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 13:17:25, размер на файла: 172.03kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0021

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен