Обява за събиране на оферти с предмет:

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен

Обява [ Размер на файла: 134.35kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 105.75kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 98.08kB ]
Образци [ Размер на файла: 97.45kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 420.28kB ]

Дата на публикуване: 27 май 2016 г., 11:33:10 ч.
Срок за получаване на офертите: 03 юни 2016 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 01 юни 2016 г., 16:25:43, размер на файла: 63.44kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 09 юни 2016 г., 16:18:41, размер на файла: 110.01kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 20 юни 2016 г., 14:31:15, размер на файла: 299.42kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 20 юни 2016 г., 14:31:19, размер на файла: 37.90kB ]

Достъпност