Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена

Обява [ Размер на файла: 202.26kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 118.26kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 87.43kB ]
Образци [ Размер на файла: 137.02kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 523.14kB ]

Дата на публикуване: 17 юни 2016 г., 14:35:33 ч.
Срок за получаване на офертите: 24 юни 2016 г., 17:00 ч.

Срокът за получаване на оферти е удължен до 30.06.2016 г., 17:00 часа (Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти изх. № 1200 – 232/27.06.2016 г.)

Достъпност