Обява за събиране на оферти с предмет:

Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение

Обява [ Размер на файла: 139.53kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 73.76kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 103.41kB ]
Образци [ Размер на файла: 97.86kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 400.06kB ]

Дата на публикуване: 24 юни 2016 г., 12:03:33 ч.
Срок за получаване на офертите: 01 юли 2016 г., 17:00 ч.


Срокът за получаване на оферти е удължен до 07.07.2016 г., 17:00 часа (Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти изх. № 1200 – 238/04.07.2016 г.)


Протокол
[ Дата на публикуване: 11 юли 2016 година, 13:22:53, размер на файла: 86.63kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 юли 2016 година, 09:20:43, размер на файла: 262.64kB ]

Достъпност