Обява за събиране на оферти с предмет:

„Обществен превоз на пътници по Общинската транспортна схема”, по две обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 154.99kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 54.67kB ]
Маршрутни разписания [ Размер на файла: 123.83kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 101.32kB ]
Образци [ Размер на файла: 109.93kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 526.86kB ]

Дата на публикуване: 13 юли 2016 г., 16:12:24 ч.
Срок за получаване на офертите: 20 юли 2016 г., 17:00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ: Срокът за получаване на оферти е удължен до 27.07.2016 г., 17:00 часа (Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти изх. № 1200 – 267/21.07.2016 г.).


Протокол
[ Дата на публикуване: 16 август 2016 г., 11:37:35, размер на файла: 113.21kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 16 септември 2016 г., 10:07:22, размер на файла: 251.07kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 16 септември 2016 г., 10:07:24, размер на файла: 254.02kB ]

Достъпност