Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Сливен

Обява [ Размер на файла: 114.10kB ]
Указания за подготовка на офертата [ Размер на файла: 105.83kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 63.77kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 88.82kB ]
Образци [ Размер на файла: 52.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 407.77kB ]

Дата на публикуване: 15 юли 2016 г., 10:34:39 ч.
Срок за получаване на офертите: 22 юли 2016 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 25 юли 2016 г., 14:09:01, размер на файла: 120.22kB ]
Заповед РД 15-1006/25.07.2016 г. за удължаване на срока
[ Дата на публикуване: 25 юли 2016 г., 14:44:43, размер на файла: 130.29kB ]

Достъпност