Обява за събиране на оферти с предмет:

Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен

Обява [ Размер на файла: 165.11kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 129.00kB ]
Проект на договор [ Размер на файла: 98.64kB ]
Образци [ Размер на файла: 266.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 412.08kB ]

Дата на публикуване: 10 септември 2016 г., 14:34:23 ч.
Срок за получаване на офертите: 26 септември 2016 г., 17:00 ч.


Заповед РД 15-1281/27.09.2016 г. за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 септември 2016 г., 14:41:16, размер на файла: 135.80kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 септември 2016 г., 14:41:18, размер на файла: 120.15kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2016 г., 14:32:18, размер на файла: 127.16kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2016 г., 09:02:36, размер на файла: 220.19kB ]

Достъпност