Обява за събиране на оферти с предмет:

Ремонт Детска ясла № 9 – вътрешен ремонт и довършителни СМР по покрив и фасади

Обява [ Размер на файла: 146.27kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 89.93kB ]
Образци [ Размер на файла: 170.50kB ]
Образец № 4.1 [ Размер на файла: 214.00kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 88.79kB ]
Графични изображения [ Размер на файла: 1.13MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.49MB ]

Дата на публикуване: 14 септември 2016 г., 16:27:07 ч.
Срок за получаване на офертите: 29 септември 2016 г., 17:00 ч.


Съобщение
[ Дата на публикуване: 27 септември 2016 г., 16:34:23, размер на файла: 57.52kB ]

Достъпност