Обява за събиране на оферти с предмет:

Саниране и вътрешен ремонт Детска ясла № 14

Обява [ Размер на файла: 145.98kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 75.13kB ]
Образци [ Размер на файла: 169.50kB ]
Образец № 4.1 [ Размер на файла: 40.00kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 88.31kB ]
Доклад за енергийно обследване [ Размер на файла: 9.42MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 9.75MB ]

Дата на публикуване: 14 септември 2016 г., 16:37:45 ч.
Срок за получаване на офертите: 29 септември 2016 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 27 септември 2016 г., 14:34:24, размер на файла: 66.24kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2016 г., 15:54:16, размер на файла: 142.26kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2016 г., 16:35:49, размер на файла: 244.51kB ]

Достъпност