Обява за събиране на оферти с предмет:

Ремонт Детска ясла № 9 – вътрешен ремонт и довършителни СМР по покрив и фасади

Обява [ Размер на файла: 146.20kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 89.50kB ]
Образци [ Размер на файла: 170.50kB ]
Образец № 4.1 [ Размер на файла: 79.50kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 88.79kB ]
Графични изображения [ Размер на файла: 1.13MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.48MB ]

Дата на публикуване: 28 септември 2016 г., 16:17:36 ч.
Срок за получаване на офертите: 13 октомври 2016 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2016 г., 16:34:14, размер на файла: 144.13kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 декември 2016 г., 11:05:44, размер на файла: 284.16kB ]

Достъпност