Обява за събиране на оферти с предмет:

Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен

Обява [ Размер на файла: 124.67kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 86.53kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 91.62kB ]
Образци [ Размер на файла: 229.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 322.54kB ]

Дата на публикуване: 01 ноември 2016 г., 15:43:18 ч.
Срок за получаване на офертите: 08 ноември 2016 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2016 г., 11:58:44, размер на файла: 135.11kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2016 г., 11:58:44, размер на файла: 120.68kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2016 г., 14:00:09, размер на файла: 80.66kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2016 г., 10:46:49, размер на файла: 403.85kB ]

Достъпност