Обява за събиране на оферти с предмет:

„Публичност и визиуализация по проект BG16RFOP001-8.001-0029-С01 „Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма”, по две обособени позиции

Обява [ Размер на файла: 150.28kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 255.86kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 390.46kB ]
Проект на договор /Образец № 13/ [ Размер на файла: 239.55kB ]
Образци [ Размер на файла: 417.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 0.96MB ]

Дата на публикуване: 10 ноември 2016 г., 16:54:58 ч.
Срок за получаване на офертите: 17 ноември 2016 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2016 г., 12:38:09, размер на файла: 64.53kB ]


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2016 г., 14:19:15, размер на файла: 149.85kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2016 г., 14:19:28, размер на файла: 123.78kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2016 г., 11:32:45, размер на файла: 123.24kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 09 декември 2016 г., 10:00:35, размер на файла: 931.25kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 09 декември 2016 г., 10:00:37, размер на файла: 673.08kB ]

Достъпност