Обява за събиране на оферти с предмет:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Обява [ Размер на файла: 159.50kB ]
Техническа спецификация [ Размер на файла: 96.23kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 107.46kB ]
Образци [ Размер на файла: 157.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 371.44kB ]

Дата на публикуване: 29 ноември 2016 г., 17:02:11 ч.
Срок за получаване на офертите: 06 декември 2016 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 07 декември 2016 г., 13:19:08, размер на файла: 149.67kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 07 декември 2016 г., 13:19:20, размер на файла: 121.93kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 19 декември 2016 г., 15:39:54, размер на файла: 127.31kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 09 януари 2017 г., 15:34:26, размер на файла: 1.33MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен