Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на оборудване хладилен шкаф с две врати за ДВХУИ – селище „Качулка”

Обява [ Размер на файла: 131.86kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 74.16kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 102.82kB ]
Образци [ Размер на файла: 141.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 314.97kB ]

Дата на публикуване: 30 ноември 2016 г., 15:39:58 ч.
Срок за получаване на офертите: 07 декември 2016 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 08 декември 2016 г., 15:02:09, размер на файла: 147.75kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 08 декември 2016 г., 15:02:13, размер на файла: 121.74kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 14 декември 2016 г., 15:01:39, размер на файла: 76.91kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 януари 2017 г., 14:14:56, размер на файла: 256.64kB ]

Достъпност